Flytta din LEI-kod till Global FinReg A/S

Om du vill ha marknadens bästa LEI-kodtjänst från ett danskt företag med pålitlig datakvalitet, flytta din LEI-kod till Global FinReg.

Om du vill ha marknadens bästa LEI-kodtjänst från ett danskt företag med pålitlig datakvalitet, flytta din LEI-kod till Global FinReg. Vår plattform används av över 18 000 företag, föreningar och stiftelser och är därmed den föredragna plattformen för hantering av LEI-koder i Skandinavien. Vi rekommenderas av de ledande bankerna och kapitalförvaltarna i Danmark på grund av vår goda service och höga datakvalitet. De känner oss och vet att våra kunders säkerhet för är vår högsta prioritet.

Fördelar med att flytta en eller flera LEI-koder till Global FinReg

Om du överför din LEI-kod till Global FinReg sköter vi allt praktiskt arbete åt dig. Det innebär att vi underhåller och uppdaterar dina företagsuppgifter, ser till att din LEI-kod förnyas i tid samt meddelar dig om det sker lagändringar som påverkar din LEI-kod. Du behöver därför inte vara osäker på om din LEI-kod är giltig och aktiv.

Om du ändrar ditt företagsnamn eller adress, eller om ägarstrukturen för ditt företag ändras, ser vi till att din LEI-kod uppdateras utan att du behöver göra något. När du flyttar en LEI-kod till vår plattform kommer den att "återvalideras" av en av våra specialister utan kostnad. Det innebär rent konkret att vi går igenom dina uppgifter igen och ser till att allt är korrekt registrerat i GLEIF. Detta är din garanti för att du inte kommer att uppleva några störningar på grund av en felaktig registrering.

När din LEI-kod har flyttats, dina data validerats och eventuellt rapporterats till det globala LEI-registret, GLEIF, kan du hantera din LEI-kod från vår hemsida här. Om din LEI-kod har gått ut, eller håller på att gå ut, kan vi förnya den åt dig i samband med flytten.

Hur man flyttar en LEI-kod

Det är enkelt att flytta din LEI-kod till vår plattform. Det kräver helt enkelt att du fyller i ett kort formulär med din LEI-kod eller ditt företagsnamn, samt ditt telefonnummer. Vårt system hämtar automatiskt de registrerade uppgifterna från GLEIF via din LEI-kod.

Om vi ​​upptäcker att dina uppgifter är felaktiga i den information vi får från GLEIF kommer vi att korrigera dem. Dina uppgifter kommer därför att vara helt korrekta när överföringen av din LEI-kod är genomförd.

Img

Vem kan flytta en LEI-kod?

För att flytta en LEI-kod för en juridisk person måste du uppfylla något av följande krav:

  1. Du måste vara ägare till den juridiska personen, eller vara listad i organisationsnummerregistret
  2. Du måste ha en fullmakt från ägaren, en ledamot i direktionen eller en styrelseledamot för att agera på den juridiska personens vägnar. Sådant tillstånd beviljas vanligtvis, men är inte begränsat till;
    1. Anställda i företaget
    2. Kapitalförvaltare, rådgivare, revisorer mm.

Kan du flytta alla LEI-koder?

Du kan flytta alla aktiva LEI-koder. Förutom att du måste ha den behörighet som krävs för att kunna flytta LEI-koden, måste den juridiska personen också vara aktiv. Det innebär att du inte kan flytta en LEI-kod om enheten har upphört att existera och därmed inte längre är aktiv. Om ett företag däremot är i likvidation är det fortfarande aktivt. Det är också möjligt att återuppta ett stängt företag tillfälligt om du har några oavslutade aktiviteter som kräver en giltig LEI-kod.

Du kan läsa mer hos Finansinspektionen genom att klicka här.

Hur lång tid tar det att flytta en LEI-kod?

Det tar vanligtvis 3-5 arbetsdagar att flytta en LEI-kod från en leverantör till en annan. Det är möjligt att påskynda processen genom att kontakta din nuvarande leverantör genom att skicka en mejl med LEI-koden och information som du önskar snabb behandling.

Din nuvarande leverantör har 3 dagar på sig att invända mot flytten och de kan endast göra det med tillstånd av sin nuvarande kontaktperson, eller en person som är namngiven i organisationsnummerregistret. Om det inte uppstår några invändningar så kommer flytten i de allra flesta fall att slutföras inom 3-5 arbetsdagar.

Vad är skillnaden mellan att överföra och flytta en LEI-kod?

Det är ingen skillnad mellan att flytta eller överföra en LEI-kod. Det är exakt samma tjänst. I praktiken övergår rättigheterna till dem som ska anmäla förändringar till GLEIF. Med förändringar avses förändringar av företagsnamn och adress samt förändringar avseende den juridiska personens ägarstruktur. Dessutom ger det också behörighet att kunna förlänga LEI-kodens giltighet. Endast den leverantör som du har din LEI-kod hos kan rapportera denna information.

Om du väljer att ha din LEI-kod registrerad hos oss i Global FinReg kan du lita på att din LEI-kod alltid är giltig och uppdaterad. Du kan också vara säker på att en tredje part inte plötsligt ändrar dina uppgifter.

Att flytta en LEI-kod till oss är kostnadsfritt

Att flytta en LEI-kod till vår plattform är kostnadsfritt. Detta gäller oavsett om vi måste gå in och rätta dina uppgifter, och oavsett om du flyttar flera LEI-koder.

Vi tror att en bra och lång kundrelation ska börja på rätt sätt. Vi erbjuder dig därför en bra start med en datavalidering. På så sätt är du säker på att du kan agera utan onödiga störningar.

Klicka här för att flytta din LEI-kod till Global FinReg nu.

Kundtjänst

Vi är här för att hjälpa dig!