Policy för personuppgifter

Denna sekretesspolicy förklarar hur Global FinReg A / S behandlar och skyddar din personliga information.

Datahanterare

Den juridiska enhet som är ansvarig för behandlingen av din personliga information är:

Global FinReg A/S

Vesterbrogade 74

1620 København V

Reg. 38962639

info@globalfinreg.com

Beskrivning av behandlingen

Business to Business

Global FinReg A / S säljer inte produkter eller tjänster till privatpersoner. Personuppgifter används endast som ett sätt att kontakta och kommunicera med företag och andra juridiska personer i samband med behandling av data för LEI-kodapplikationer.

Vi behandlar följande kategorier av personlig information

 • Kontaktpersonens namn
 • E-post
 • Telefonnummer

Vi samlar in information från följande källor

 • Direkt från dig
 • Från lokala och globala företagsregister
 • Från andra källor som är offentligt tillgängliga, till exempel. Telefonkatalog och webbplatser

Vi behandlar din personliga information baserat på följande behandlingsbaser

 • För att effektivt samarbeta med våra lokala driftsenheter i samband med utfärdande och underhåll av LEI-koder.

Vi kan avslöja din personliga information under följande omständigheter

 • För framtida anslutna företag
 • Till leverantörer (LOU) samarbetar vi för att stödja vår verksamhet i att tillämpa och utfärda LEI-nummer till alla typer av juridiska personer där ett LEI-nummer krävs för att möjliggöra finansiella transaktioner.
 • Om det krävs enligt domstolsbeslut eller tillämplig lag.

Vi kommer att behålla personlig information så länge det är nödvändigt för nämnda ändamål

 • I samband med samarbete och försäljning samt leverans av produkter och tjänster lagrar vi dina personuppgifter i upp till 6 år efter avslutad kundrelation enligt den danska redovisningslagen, såvida det inte finns särskilda skäl för att lagra informationen under en längre tid av tid.
 • I allmänhet kommer personlig information om allmänna förfrågningar från oregistrerade kunder att raderas efter ett år, såvida det inte finns särskilda skäl för att lagra informationen under en längre tid.

Marknadsföring

 • Personuppgifter används för marknadsföringsändamål, inklusive att rikta vår kommunikation med dig baserat på dina intressen och beteende (digitalt beteende på våra webbplatser och köphistorik) för att skicka relevant marknadsföring till dig.
 • Produktutveckling och statistik Affärs- och produktutveckling
 • Personlig information samlas in genom att du använder våra webbplatser för undersökningar, statistik och analyser för att förbättra produkter, tjänster och tekniker.

Statistik

 • Personuppgifter används för att sammanställa statistik för din och andras användning av vår webbplats. Optimera användarupplevelsen på webbplatsen.
 • Personlig information samlas in genom att du använder vår webbplats. Vi använder denna information för att optimera användarupplevelsen på vår webbplats och de tjänster vi erbjuder.

Konsekvenser av behandlingen

När vi behandlar personlig information om dig för marknadsföringsändamål kommer vi att analysera och profilera dig baserat på ditt beteende för att göra vår marknadsföring och annan kommunikation så relevant som möjligt för dig.

Överföringar till länder utanför EU / EES

Vi kan överföra din personliga information till länder utanför EU / EES inklusive USA. USA bedöms av EU-kommissionen som ett land som generellt säkerställer, genom lagstiftning eller genom andra åtgärder, en adekvat skyddsnivå för personuppgifter.

Obligatorisk information

Följande information krävs:

 • Namn, e-post, adress och telefonnummer

Dina rättigheter

Du har följande rättigheter:

 • Du har rätt att begära insikt, rättelse eller radering av din personliga information.
 • Du har också rätt att motsätta dig behandlingen av din personliga information och att begränsa behandlingen av din personliga information.
 • Om behandlingen av din personliga information baseras på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Din återkallelse påverkar inte lagligheten i behandlingen som gjorts innan du återkallade ditt samtycke.
 • Du har en ovillkorlig rätt att motsätta dig behandlingen av din personliga information för direktmarknadsföring, inklusive riktad marknadsföring. Du kan göra detta genom att skicka ett e-postmeddelande till info@globalfinreg.com.
 • Du har rätt att få den personliga informationen du har gett i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format.
 • Du har rätt att lämna in ett klagomål till en dataskyddsansvarig, t.ex. Dataskyddsbyrån.
 • Du har alltid möjlighet att avsluta prenumerationen på vår kommunikation via e-post genom att skicka ett e-postmeddelande till info@globalfinreg.com
 • Vid betydande förändringar kommer vi att meddela dig via denna webbplats. Den aktuella versionen av denna policy finns på vår webbplats på www.globalfinreg.com/home/personaldata

Senast uppdaterad : 22-05-2018