Overfør LEI-koden din til Global FinReg

Ønsker du markedets beste LEI-kodetjeneste fra et dansk selskap med pålitelig datakvalitet, så må du flytte LEI-koden din til Global FinReg.

Vår plattform brukes av over 18 000 danske selskaper, foreninger og stiftelser, og er dermed den foretrukne plattformen for håndtering av LEI-koder i Danmark. Vi anbefales av de ledende bankene og kapitalforvalterne i Danmark på grunn av vår gode service og høye datakvalitet. De kjenner oss og de vet at sikkerheten til kundene våre er vår førsteprioritet.

Fordeler med å overføre en eller flere LEI-koder til Global FinReg

Hvis du overfører LEI-koden din til Global FinReg, håndterer vi alt det praktiske arbeidet for deg. Dette betyr at vi vedlikeholder og oppdaterer dataene dine, sørger for at LEI-koden din fornyes i tide, og gir deg beskjed dersom det er juridiske endringer mht. din LEI-kode. Du trenger derfor ikke bekymre deg for om LEI-koden din er gyldig og aktiv.

Hvis du endrer firmanavn eller adresse, eller hvis eierstrukturen til bedriften din endres, sørger vi for at LEI-koden din oppdateres uten at du trenger å gjøre noe. Når du flytter en LEI-kode til plattformen vår, vil den bli "re-validert" av en av våre spesialister gratis. Det betyr konkret at vi går gjennom dataene dine på nytt og sørger for at alt er korrekt registrert i GLEIF. Dette er din garanti for at du ikke vil oppleve noen forstyrrelser på grunn av feilregistrering.

Når LEI-koden din er flyttet, dataene dine validert og eventuelt rapportert til det globale LEI-registeret, GLEIF, kan du administrere LEI-koden din fra nettsiden vår her. Hvis LEI-koden din er utløpt, eller er i ferd med å utløpe, kan vi fornye den for deg i forbindelse med flyttingen.

Hvordan flytte en LEI-kode

Det er enkelt å flytte LEI-koden din til plattformen vår. Det krever ganske enkelt at du fyller ut et kort skjema med LEI-koden din eller firmanavnet ditt, samt telefonnummeret ditt. Vårt system henter automatisk de registrerte dataene fra GLEIF via din LEI-kode.

Hvis vi oppdager at dataene dine er feil i informasjonen vi får fra GLEIF, vil vi korrigere dem. Dine data vil derfor være helt korrekte når overføringen av din LEI-kode er fullført.

Img

Hvem kan flytte en LEI-kode?

For å flytte en LEI-kode for en juridisk enhet, må du oppfylle ett av følgende krav:

  1. Du må være eier av den juridiske enheten, eller være oppført i organisasjonsnummer registeret
  2. Du må ha en fullmakt fra eieren, et medlem av hovedstyret eller et styremedlem for å opptre på vegne av den juridiske enheten. Slik tillatelse gis vanligvis, men er ikke begrenset til;
    1. Ansatte i selskapet
    2. Kapitalforvaltere, rådgivere, regnskapsførere mv.

Kan du flytte alle LEI-koder?

Du kan flytte alle aktive LEI-koder. I tillegg til at du må ha nødvendig autorisasjon for å kunne flytte LEI-koden, må også den juridiske enheten være aktiv. Dette betyr at du ikke kan flytte en LEI-kode dersom enheten har opphørt å eksistere og dermed ikke lenger er aktiv. Er et selskap derimot under avvikling, er det fortsatt aktivt. Det er også mulig å gjenoppta et lukket selskap midlertidig hvis du har noen uferdige aktiviteter som krever en gyldig LEI-kode.

Du kan lese mer hos Finanstilsynet ved å klikke her.

Hvor lang tid tar det å flytte en LEI-kode?

Det tar vanligvis 3-5 virkedager å flytte en LEI-kode fra en leverandør til en annen. Det er mulig å fremskynde prosessen ved å kontakte din nåværende leverandør ved å sende en enkel e-post med LEI-koden og informasjon som du ønsker rask behandling.

Din nåværende tilbyder har 3 dager på seg til å protestere mot flyttingen, og de kan kun gjøre det med tillatelse fra sin nåværende kontaktperson, eller en person som er navngitt i organisasjonsnummer registeret. Dersom det ikke kommer innsigelser, vil flyttingen i de aller fleste tilfeller være gjennomført innen 3-5 virkedager.

Hva er forskjellen mellom å overføre og flytte en LEI-kode?

Det er ingen forskjell mellom å flytte eller overføre en LEI-kode. Det er akkurat den samme tjenesten. I praksis overføres rettighetene til de som skal melde endringer til GLEIF. Med endringer menes endringer i foretaksnavn og adresse, samt endringer vedrørende eierstrukturen til rettssubjektet. I tillegg gir det også autorisasjon til å kunne forlenge gyldigheten av LEI-koden. Bare leverandøren du har LEI-koden din hos kan rapportere denne informasjonen.

Hvis du velger å ha LEI-koden din registrert hos oss i Global FinReg, kan du stole på at LEI-koden din alltid er gyldig og oppdatert. Du kan også være sikker på at en tredjepart ikke plutselig endrer dataene dine.

Det er gratis å flytte en LEI-kode til oss

Det er gratis å flytte en LEI-kode til plattformen vår. Dette gjelder uavhengig av om vi må gå inn og rette dine data, og uavhengig av om du flytter flere LEI-koder.

Vi tror at et godt og langt kundeforhold starter med en god begynnelse. Vi tilbyr deg derfor en god start med en datavalidering. På denne måten er du sikker på at du kan handle uten unødvendige forstyrrelser.

Klikk her for å flytte LEI-koden din til Global FinReg nå.

Kundeservice

Vi er her for å hjelpe deg!