Insights

Vad är en bra LEI-tjänsteleverantör?

Vi anser att vår roll som LEI-tjänsteleverantör är att göra livet enklare för dig. Som minimum vill vi spara dig tid och oro, men vi kan erbjuda dig mycket mer än så. Läs mer i den här artikeln.

Begär mer från din LEI-leverantör

Vi har haft många samtal med banker, hedgefonder och kapitalförvaltare. De har alla upplevt frustrationer med sin LOU på grund av dålig kommunikation och dito kundservice. Du har rätt att kräva mer av din LEI-leverantör.

Oärliga LEI-kodleverantörer

Vad blir konsekvenserna om du hamnar i klorna på en oärlig leverantör, och hur tar du dig ur den smärtan? Du kan läsa mer om det i den här artikeln.

Det globala LEI-systemet

LEI-systemet är den globala standarden när det gäller identifiering av juridiska personer och deras finansiella transaktioner.

What is an LEI (Legal Entity Identifier)

Vad är en LEI-kod?

En Legal Entity Identifier är känd som ett LEI-nummer eller en LEI-kod. Det är en alfanumerisk kod på 20 tecken, som gör det möjligt att identifiera juridiska personer som deltar i finansiella transaktioner, det vill säga köp eller försäljning av aktier, obligationer och andra värdepapper.

Investering holdingselskab  og driftsselskab

FAQ om LEI-kod för investering genom ett bolag

Kräver investeringar genom ett holdingbolag en LEI-kod? Behöver enskild firma en LEI-kod? Kan man investera genom ett företag? Vi har samlat de vanligaste frågorna om investeringar genom ett holdingbolag i den här artikeln.