Retningslinjer for personopplysninger

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan Global Finreg A/S behandler og beskytter din personlige informasjon.

Databehandler

Den juridiske enheten som er ansvarlig for behandlingen av din personlige informasjon er:

Global FinReg A/S

Vesterbrogade 74

1620 København K

Reg. 38962639

info@globalfinreg.com

Beskrivelse av behandling

Forretning til forretning

Global Finreg A/S selger ikke produkter eller tjenester til privatpersoner. Personopplysninger brukes utelukkende som et middel for kontakt og kommunikasjon med selskaper og andre juridiske personer i forbindelse med behandling av data for LEI-søknader.

Vi behandler følgende kategorier av personlig informasjon

 • Navn på kontaktperson
 • E-post
 • Telefonnummer

Vi samler inn informasjon fra følgende kilder

 • Direkte fra deg
 • Fra lokale og globale forretningsregistre
 • Fra andre offentlig tilgjengelige kilder, for eksempel telefonkataloger og nettsteder

Vi behandler din personlige informasjon basert på følgende behandlingsbaser

 • Å effektivt samarbeide med våre lokale driftsenheter i forbindelse med utstedelse og vedlikehold av LEI-numre.

Vi kan offentliggjøre din personlige informasjon under følgende omstendigheter

 • For fremtidige tilknyttede selskaper
 • Til leverandører (LOUer) samarbeider vi for å støtte vår virksomhet i å anvende og utstede LEI-numre til alle typer juridiske enheter der et LEI-nummer er nødvendig for å muliggjøre finansielle transaksjoner.
 • Hvis det kreves av en rettskjennelse eller gjeldende lov.

Vi vil oppbevare personlig informasjon så lenge det er nødvendig for de nevnte formål

 • I forbindelse med samarbeid og salg, samt levering av produkter og tjenester, lagrer vi personopplysningene dine i opptil 6 år etter fullført kundeforhold i henhold til den danske regnskapsloven, med mindre det er spesielle grunner for å lagre informasjonen i en lengre periode.
 • Generelt vil personlig informasjon om generelle henvendelser fra uregistrerte kunder bli slettet etter 1 år, med mindre det er spesielle grunner for å lagre informasjonen i en lengre periode.

Markedsføring

 • Personopplysninger brukes til markedsføringsformål, inkludert målretting av vår kommunikasjon med deg, basert på dine interesser og oppførsel (digital oppførsel på våre nettsteder og kjøpshistorikk) for å sende deg relevant markedsføring.
 • Produktutvikling og statistikk Forretnings- og produktutvikling
 • Personlig informasjon blir samlet inn ved bruk av våre nettsteder for undersøkelser, statistikk og analyser for å forbedre produkter, tjenester og teknologier.

Statistikk

 • Personopplysninger brukes til å samle statistikk for din og andres bruk av nettstedet vårt, for å ptimalisere brukeropplevelsen.
 • Personlig informasjon blir samlet inn ved din bruk av nettstedet vårt. Vi bruker denne informasjonen for å optimalisere brukeropplevelsen på nettstedet vårt og tjenestene vi tilbyr.

Konsekvenser av behandlingen

Når vi behandler personlig informasjon om deg i markedsføringsøyemed, vil vi analysere og profilere deg basert på din oppførsel, for å gjøre markedsføring og annen kommunikasjon så relevant som mulig for deg.

Overføring til land utenfor EU / EØS

Vi kan overføre din personlige informasjon til land utenfor EU / EØS, inkludert USA. USA blir vurdert av EU-kommisjonen som et land som generelt sikrer, gjennom lovgivning eller gjennom andre tiltak, et tilstrekkelig nivå av beskyttelse av personopplysninger.

Obligatorisk informasjon

Følgende informasjon er nødvendig:

 • Navn, e-post, adresse og telefonnummer

Dine rettigheter

Du har følgende rettigheter:

 • Du har rett til å be om innsikt, retting eller sletting av din personlige informasjon.
 • Du har også rett til å motsette deg behandlingen av din personlige informasjon og å begrense behandlingen av din personlige informasjon.
 • Hvis behandlingen av din personlige informasjon er basert på ditt samtykke, har du når som helst rett til å trekke samtykket ditt tilbake. Dette vil ikke påvirke lovligheten av behandlingen som er utført før du trekker tilbake samtykket.
 • Du har en ubetinget rett til å motsette deg behandlingen av personopplysningene dine for direkte markedsføring, inkludert målrettet markedsføring. Du kan gjøre dette ved å sende en e-post til info@globalfinreg.com.
 • Du har rett til å motta den personlige informasjonen du har gitt i et strukturert, ofte brukt og maskinlesbart format.
 • Du har rett til å sende inn en klage til en databeskyttelsesleder, f.eks. Datatilsynet.
 • Du har alltid muligheten til å melde deg av vår kommunikasjon via e-post ved å sende en e-post til info@globalfinreg.com
 • Ved vesentlige endringer vil vi varsle deg via dette nettstedet. Den gjeldende versjonen av denne erklæringen er tilgjengelig på hjemmesiden vår www.leinummer.dk/home/personaldata

Sist oppdatert : 22-05-2018