Behöver bolag en LEI-kod till Danske Bank, Nordea, Jyske Bank eller andre banker?

Lär dig mer om att använda LEI-koder i relation till bankvärlden

Alla bolag, stiftelser, kapitalfonder, investeringsfonder etc. måste ha en LEI-kod för att kunna handla med värdepapper. Det är på grund av ett krav från EU som heter MiFID II. Kravet trädde i kraft för att öka transparensen och säkerheten på marknaden. LEI-koden gör det möjligt att identifiera ditt företag som investerare. Därför finns det ett krav på att du som företag ska kunna uppvisa en LEI-kod till Nordea, Danske Bank, Nykredit mm.

Om du anger ditt organisationsnummer när du ansöker om din LEI-kod får de största bankerna automatiskt upp din LEI-kod. Om du inte gör det ska du skicka den till din bankrådgivare. Hos Global FinReg fyller du alltid i ditt organisationsnummer i samband med din ansökan om LEI-kod. Vi hämtar då automatiskt din företagsinformation från Bolagsverket.


Behöver du en LEI-kod för Nordea, Danske Bank och Jyske Bank?

Tvivlar du på om du ska använda en LEI-kod när du investerar genom Danske Bank, Nordea och Jyske Bank? Om du är en juridisk person som vill köpa eller sälja värdepapper är det ett krav att du kan visa en LEI-kod till din investeringsbank. Som företag måste du därför kunna uppvisa din LEI-kod till Danske Bank, Nordea eller Jyske Bank när du handlar med värdepapper genom dem. Som tidigare nämnt kan din investeringsbank automatiskt hämta din LEI-kod om ditt företag har ett organisationsnummer. Organisationsnumret måste anges när du ansöker och registrerar din LEI-kod. Du kan registrera din LEI-kod hos oss på Global FinReg.


Behöver jag en LEI-kod på Nordnet?

Om du som företag investerar via Nordnet måste du även här ha en LEI-kod. Nordnet faller också under MiFID II-direktivet, vilket innebär att de ska kunna rapportera en LEI-kod på alla sina företagskunder. Du kan läsa mer om hur Nordnet hanterar LEI-koder på Nordnets hemsida. Här kan du också se att Nordnet hänvisar till Global FinReg som LEI-utfärdare.

Om Nordnet inte kan hämta din LEI-kod automatiskt på grund av till exempel att ditt företag är registrerat utanför Norden, eller för att ditt företag inte har något organisationsnummer, får du ett meddelande från Nordnet om din LEI-kod.


Varför behöver banker som Danske Bank se min LEI-kod?

Den 3 januari 2018 trädde MiFID-lagstiftningen i kraft. Det innebär att alla juridiska personer måste ha en LEI-kod vid handel med värdepapper. Detta bidrar till att skapa trygghet och göra finansmarknaderna mer transparenta. En värdepappershandlare får endast genomföra en transaktionsskyldig transaktion om företaget har en LEI-kod. Det är just därför du som juridisk person måste ha en LEI-kod, och det är därför banker som Danske Bank omfattas av kravet att rapportera din LEI-kod. Du kan läsa mer om MiFID-systemet hos Finansinspektionen.


LEI-koder och banker

Vilket värde har LEI-systemet för banker kan man fråga sig? LEI-systemet utvecklas ständigt och blir mer och mer värdefullt för bankerna. De handlar med tusentals juridiska personer, av vilka många har liknande namn. Med ett unikt identifikationsregister är det möjligt för bankerna att söka information i ett centralt register. Det betyder att Danske Bank kan se LEI-koden här istället för att söka i olika andra register för att hitta samma information. LEI-systemet spelar därför en stor roll i bankernas Customer Due Diligence (CDD), Know Your Customer (KYC) och anti-penningtvätt (AML).


Framtiden för banker och LEI-systemet

Idag används LEI-systemet för att snabbt och effektivt identifiera kunder och onboarda nya kunder. Tidigare var bankerna tvungna att själva kontrollera och verifiera dokument, en uppgift som var tidskrävande och kunde innehålla felaktiga eller förfalskade uppgifter. Idag kan banker enkelt hitta den nödvändiga informationen genom ett unikt, uppdaterat system. Härigenom hjälper LEI-systemet också till i kampen mot penningtvätt; bekämpning av penningtvätt och terrorismfinansiering, eftersom det är möjligt att identifiera transaktionerna på finansmarknaderna. När du registrerar en LEI-kod måste du ange ägarstrukturen för ditt företag. Ägarstrukturer och vem som äger vem spelar också stor roll i bankernas rutiner enligt Customer Due Diligence (CDD), Know Your Customer (KYC), anti-penningtvätt (AML) och kampen mot terrorismfinansiering.

LEI-systemet kommer att bli ännu mer betydelsefullt för bankerna i takt med att fler länder antar reglerna – och när ytterligare lagstiftning följer under 2024. Stay tuned.

Kundtjänst

Vi är här för att hjälpa dig!