Bør firmaer bruke en LEI-kode for Danske Bank, Nordea eller andre?

Lær mer om bruk av LEI-koder i forhold til bankverdenen

Alle selskaper, stiftelser, legater, investeringsfond osv. må ha en LEI-kode for å kunne handle med verdipapirer. Dette skyldes et krav fra EU kalt MiFID II. Kravet trådte i kraft for å øke åpenheten og sikkerheten i markedet. LEI-koden gjør det mulig å identifisere din bedrift som investor. Derfor er det krav om at du som selskap skal kunne presentere en LEI-kode til Nordea, Danske Bank, Nykredit m.m.

Hvis du oppgir ditt organisasjonsnummer når du søker om din LEI-kode, mottar de største bankene automatisk LEI-koden din. Hvis ikke, må du sende den til bankrådgiveren din. Hos Global FinReg fyller du alltid inn ditt organisasjonsnummer i forbindelse med din søknad om LEI-kode. Vi henter da automatisk din bedriftsinformasjon fra Brønnøysundregistrene.


Trenger du en LEI-kode for Nordea, Danske Bank og Jyske Bank?

Er du i tvil om du bør bruke en LEI-kode når du investerer gjennom Danske Bank, Nordea og Jyske Bank? Hvis du er en juridisk enhet som ønsker å kjøpe eller selge verdipapirer, er det et krav at du kan oppgi en LEI-kode til investeringsbanken din. Som selskap må du derfor oppgi LEI-koden din til Danske Bank, Nordea eller Jyske Bank når du handler i verdipapirer gjennom dem. Som tidligere nevnt kan investeringsbanken din automatisk hente LEI-koden din dersom din bedrift har et organisasjonsnummer. organisasjonsnummer må oppgis ved søknad og registrering av LEI-koden. Du kan registrere LEI-koden din hos oss i Global FinReg.


Trenger jeg en LEI-kode på Nordnet?

Investerer du som selskap via Nordnet, må du også ha en LEI-kode. Nordnet faller også inn under MiFID II-direktivet, som betyr at de skal kunne rapportere en LEI-kode på alle bedriftskunder. Du kan lese mer om hvordan Nordnet håndterer LEI-koder på Nordnets hjemmeside. Her kan du ser også at Nordnet omtaler Global FinReg som LEI-leverandør.

Dersom Nordnet ikke automatisk kan hente ut din LEI-kode fordi for eksempel din bedrift er registrert utenfor Norden, eller fordi din bedrift ikke har et organisasjonsnummer, vil du motta en melding fra Nordnet om LEI-koden.


Hvorfor trenger banker som Danske Bank å se LEI-koden min?

3. januar 2018 trådte MiFID-lovgivningen i kraft. Dette betyr at alle juridiske personer skal ha en LEI-kode ved handel med verdipapirer. Dette er med på å skape trygghet og gjøre finansmarkedene mer transparente. En verdipapirhandler kan kun gjennomføre en transaksjonspliktig transaksjon dersom selskapet har en LEI-kode. Det er nettopp derfor du som juridisk person må ha en LEI-kode, og det er derfor banker som Danske Bank er underlagt kravet om å rapportere inn LEI-koden din. Du kan lese mer om MiFID-ordningen hos det Finanstilsynet.


LEI-koder og banker

Hvilken verdi har LEI-systemet for bankene, spør du kanskje? LEI-systemet er i stadig utvikling og blir mer og mer verdifullt for bankene. De har å gjøre med tusenvis av juridiske enheter, hvorav mange har lignende navn. Med et unikt identifikasjonsregister er det mulig for bankene å søke informasjon i et sentralt register. Dette betyr at Danske Bank kan se LEI-koden her i stedet for å søke i ulike andre registre for å finne den samme informasjonen. LEI-systemet spiller derfor en stor rolle i bankenes Customer Due Diligence (CDD), Know Your Customer (KYC) og anti-hvitvasking (AML).


Bankenes fremtid og LEI-systemet

I dag brukes LEI-systemet for å identifisere kunder og ombord nye kunder raskt og effektivt. Tidligere måtte bankene selv sjekke og verifisere dokumenter, en prosedyre som var tidkrevende og kunne inneholde feil eller forfalsket informasjon. I dag kan bankene enkelt finne nødvendig informasjon med et unikt, oppdatert system. Herved hjelper LEI-systemet også i kampen mot hvitvasking; anti-hvitvasking og terrorfinansiering, da det er mulig å identifisere transaksjonene på finansmarkedene. Når du oppretter en LEI-kode, må du angi eierstrukturen til din bedrift. Eierstrukturer og hvem som eier hvem spiller dermed en stor rolle i bankenes prosedyrer i henhold til Customer Due Diligence (CDD), Know Your Customer (KYC), anti-hvitvasking (AML), og kampen mot terrorfinansiering.

LEI-systemet vil bli enda mer betydningsfullt for bankene etter hvert som flere land vedtar regelverket – og etter hvert som ytterligere lovgivning følger i 2024. Stay tuned.

Kundeservice

Vi er her for å hjelpe deg!