Beställ och förnya LEI-koder som massbeställning.

Få svar på alla dina frågor om massbeställning av LEI-koder

Vad innebär det att hantera LEI-koder i bulk?

Om du har fler än fem företag som antingen har LEI-koder eller behöver nya LEI-koder, kan du beställa dem som en massbeställning. När du beställer en massbehandling lägger du en “bulkorder”, där vi kan hantera alla ansökningar på en gång.

Om du behöver förnya flera LEI-koder kan vi också samla dem i en ansökan och förnya dem tillsammans, det vill säga i en massbehandling. Detta gör att det blir mer användarvänligt för dig som kund och underlättar det administrativa. Samtidigt kan du få konkurrenskraftiga priser genom att samla dina LEI-koder hos Global FinReg.


Fördelar med massbeställning:

  • Beställ, flytta och förnya befintliga LEI som massbeställning
  • Användarvänlig översikt över dina LEI-koder
  • Enkel beställningsprocess
  • Fast kontaktperson
  • Möjlighet att få en samlad faktura
  • Konkurrenskraftiga priser

Registrera nya LEI i bulk

Om du behöver registrera flera nya LEI-koder, kan vi hjälpa dig att registrera dem, så att du sparar tid. Det kan vara tidskrävande att behöva registrera många olika LEI-koder, eftersom varje juridisk person måste gå igenom samma ansökningsprocess. Vi kan göra denna process enklare för dig genom att registrera ansökningarna åt dig och sedan samla dem i en samlad faktura.


Skapa massförnyelse av LEI-koder

Om du har flera LEI-koder samlade hos oss kan du hantera alla dina LEI-koder som en massbeställning via din 'Min sida'. Det betyder att du kan förnya flera LEI-koder samtidigt med ett enda klick.

På så sätt samlar du alla dina nuvarande LEI-koder i en order och i en faktura. Det tar bara ett ögonblick att förnya dina LEI-koder som massbeställning. Du markerar dem i din LEI-kodsöversikt och väljer vilken period du önskar. Därefter kommer vårt system att uppdatera dina utgångsdatum och samla dina förnyelser i faktura.


Flytta LEI-koder i bulk

Om du har dina LEI-koder hos en eller flera leverantörer men vill samla dem på vår plattform för att kunna använda massförnyelse, kan vi göra en samlad ansökan om att flytta dina LEI-koder till vår plattform. Du kommer då att kunna hantera dina LEI-koder från vår plattform, och t.ex. förnya dina LEI-koder i bulk.

Kontakta oss för att ta reda på hur vi kan hjälpa dig och ditt företag att samla dina LEI-koder på ett ställe.


Vem kan hantera sina LEI-koder i bulk?

Alla våra kunder kan beställa och förnya LEI-koder i bulk, d.v.s. göra massbeställningar. Vanligtvis använder kunder med fler än 10 LEI:er den här tjänsten, men alla med fler än fem LEI-koder kan registrera, flytta och förnya sina LEI-koder i bulk.

Det är ofta företag som kapitalförvaltare, investerings- och kapitalföreningar, revisionsbyråer och advokatbyråer som använder sig av massbeställningar, eftersom de vanligtvis hanterar många LEI-koder samtidigt, och vill effektivisera processen. Men det finns även andra typer av företag där man hanterar många LEI-koder och vill ha dem på ett ställe.

Du är alltid välkommen att kontakta oss för att ta reda på hur vi kan hjälpa dig och ditt företag.


Kan jag kombinera olika ordertyper i bulk?

Du kan inte både beställa nya LEI-koder och förnya befintliga LEI-koder i en enda bulkansökan eftersom det är två olika beställningar som hanteras oberoende av varandra.

Men du kan samla alla dina beställningar hos oss på en samlad faktura, vilket ger upplevelsen av att ha hanterat flera ordertyper i bulk.

Det är också möjligt att flytta flera LEI-koder till vår plattform och förnya dem alla samtidigt, och vi gör det gärna åt dig.


Kan vi hjälpa dig?

Om du vill höra mer om hur vi kan hjälpa dig att hantera dina LEI-koder kan du kontakta oss här.

Vi är redo att svara på alla dina frågor om att registrera massbeställningar. Detta gäller oavsett om du vill registrera nya LEI-koder i bulk, eller om du vill samla alla dina befintliga LEI-koder på ett ställe och förnya dem samtidigt.

Kundtjänst

Vi är här för att hjälpa dig!