Vad är en LEI-kod?

En Legal Entity Identifier är känd som ett LEI-nummer eller en LEI-kod. Det är en alfanumerisk kod på 20 tecken, som gör det möjligt att identifiera juridiska personer som deltar i finansiella transaktioner, det vill säga köp eller försäljning av aktier, obligationer och andra värdepapper.

Vad är en Legal Entity Identifier (LEI)?

En Legal Entity Identifier är känd som ett LEI-nummer eller LEI-kod. Det är en alfanumerisk kod på 20 tecken, som gör det möjligt att entydigt identifiera juridiska personer som deltar i finansiella transaktioner, det vill säga köp eller försäljning av aktier, obligationer och andra värdepapper. (Begreppet "juridiska personer" omfattar företag, föreningar, stiftelser och fonder.)

Eftersom varje LEI-nummer innehåller information om en juridisk persons ägarstruktur talar det om exakt "vem är vem" och "vem som äger vem". Detta ökar transparensen på den globala marknaden.

Juridiska personer som deltar i finansiella transaktioner måste enligt lag ha ett LEI-nummer. I korthet betyder det att du inte kan köpa eller sälja med värdepapper om du inte har ett LEI-nummer.

Att få ett LEI-nummer går snabbt och enkelt. Du kan köpa ett LEI-nummer här.

Innan du köper ditt LEI-nummer från en LEI-leverantör, läs vår artikel "Kvaliteten hos LEI-leverantörer - och varför billigt inte är det bästa".


Vem övervakar LEI-systemet?

LEI-systemet övervakas av Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). GLEIF ansvarar för implementeringen, utvecklingen och användningen av det globala Legal Entity Identifier System.

GLEIF är en ideell organisation med huvudkontor i Basel, Schweiz. Organisationen bildades av Financial Stability Board i juni 2014.

GLEIF upprätthåller den globala databasen som kallas Global LEI Index. Där kan du slå upp alla globala LEI-nummer. GLEIF ackrediterar också de lokala operativa enheterna (LOUs) som ansvarar för att utfärda ett LEI-nummer.


Vilken information innehåller ett LEI-nummer?

Legal Entity Identifier (LEI) kan jämföras med ett globalt organisationsnummer. Den består av 20 tecken och är en alfanumerisk kod baserad på den globala ISO 17442:2012-standarden.

Ett LEI-nummer innehåller information som kallas "Level 1" och "Level 2" data. Kort sagt, "Nivå 1"-data svarar på frågan "vem är vem" och inkluderar det officiella namnet på en juridisk person och dess juridiska adress. 'Nivå 2'-data svarar på frågan 'vem äger vem' genom att identifiera information om den direkta räkenskapsmässiga ägaren och den slutliga räkenskapsmässiga ägaren.

För ytterligare information om identifiering av juridiska personer via LEI-koder, läs vår artikel, "Vi levererar korrekt LEI data för identifiering av juridiska personer via LEI-koder".


Vad används en Legal Entity Identifier (LEI) till?

Det globala LEI-systemet uppstod efter en begäran från G20-länderna till Financial Stability Board (FSB) efter finanskrisen 2008.

Enligt GLEIF har FSB sagt att ett globalt LEI-system stödjer "flera finansiella stabilitetsmål" såsom förbättrad företagsriskhantering samt bättre bedömning av mikro- och makrotillsynsrisker. Som ett resultat främjar det marknadens integritet samtidigt som marknadsmissbruk och ekonomiskt bedrägeri begränsas. Utbyggnaden av LEI "stödjer högre kvalitet och noggrannhet av finansiell information i allmänhet".

I korthet innebär detta att LEI-systemet bidrar till att säkerställa transparens och stabilitet på de globala finansmarknaderna.


Framtiden för Legal Entity Identifier (LEI)

Fördelarna med Legal Entity Identifier (LEI)-systemet har ökat med dess utbredda användning och adoption. Idag används LEI-systemet för flera förmål och spelar en viktig roll i kundkännedomskontroll, bekämpning av penningtvätt (AML) och Know Your Customer (KYC) arbete. Du kan lyssna på vår podcast för mer information om AML och KYC, eller läsa mer om det här.

LEI-systemet är fortfarande under utveckling. Du kan hitta en översikt över nuvarande och framväxande regulatoriska LEI-aktiviteter på GLEIFs hemsida genom att klicka här.

Om du vill lära dig mer om LEI-kodens historia, läs vår artikel "Systemet bakom LEI-koder och dess enorma potential".

Kundtjänst

Vi är här för att hjälpa dig!