En LEI-kod ska förnyas en gång per år

Varför behöver LEI-koder förnyas – och hur gör man det?

En LEI-kod ska förnyas en gång per år. Om en LEI-kod inte förnyas går den ut. Den här artikeln ger dig svar på varför en LEI-kod behöver förnyas; och vad händer om den inte förnyas. Du får även svar på hur en längre giltighetstid fungerar och hur du kan få en giltighetstid på upp till 5 år, där du inte behöver göra något aktivt själv under hela perioden.


Måste en LEI-kod förnyas?

En LEI-kod går ut efter ett år, d.v.s. 12 månader efter utfärdandet eller förnyelsen. LEI-systemet kräver att företagsinformationen som är kopplad till en LEI-kod måste vara aktuell och korrekt. Du kan till exempel inte förnya en LEI-kod utan att samtidigt uppdatera din företagsinformation. På så sätt säkerställs att informationen om alla globala företag kontinuerligt underhålls och är uppdaterade.


Vilken information behöver uppdateras?

All registrerad information om ett företag ska uppdateras om det har skett en ändring. Det ska också anges när ändringarna har registrerats. Det inkluderar följande information:

  • Företagsnamn

  • Företagsform

  • Företagsstatus

  • Juridisk adress

  • Nytt utgångsdatum

  • Ägarstruktur:

    o   Direkt moderbolag

    o   Slutligt moderbolag

Information om moderbolaget ska också underhållas. Du kan läsa mer om de olika datanivåerna här.


Vad betyder det att en LEI-kod går ut?

När en LEI-kod går ut betyder det att den inte längre är aktiv. En LEI-kod som inte är aktiv kan inte användas för handel med värdepapper. Din bank eller broker kan därför inte godkänna en eventuell transaktion om du inte har en aktiv LEI-kod kopplad till ditt bolag.

Det är därför viktigt att du säkerställer att du har en aktiv LEI-kod om du vill handla med värdepapper eller genomföra andra typer av finansiella transaktioner. Annars måste din bank eller broker avvisa transaktionen. Det orsakar en försening i din transaktion om du måste gå ut och skaffa en aktiv LEI-kod innan din bank eller broker kan genomföra ditt köp eller din försäljning.


Vad händer om en LEI-kod går ut?

Om din LEI-kod har gått ut kommer den inte längre att vara auktoriserad för handel med värdepapper. Du kommer vanligtvis bara att upptäcka att din LEI-kod har gått ut när du gör en finansiell transaktion.

På Global FinReg lägger vi stor vikt vid att informera våra kunder när deras LEI-koder går ut. Som kund hos oss kan även välja en längre giltighetstid på 3 eller 5 år, så att du inte behöver förnya koden själv eller uppdatera din företagsinformation varje år. Här ser Global FinReg till att förnya och uppdatera din information i upp till 5 år.


Hur ofta behöver en LEI-kod förnyas?

En LEI-kod måste förnyas en gång per år. De flesta LEI-registreringsagenter eller LOU (Local Operating Units) erbjuder dock längre giltighetsperioder på 3 och 5 år.

Om du väljer en längre giltighetstid behöver du inte komma ihåg att förnya din LEI-kod själv, eftersom din registreringsagent gör det åt dig. Det är viktigt att du också ser till att din registreringsagent underhåller dina företagsuppgifter. Annars måste du själv gå in och registrera eventuella förändringar som skett i företaget.

Global FinReg uppdaterar automatiskt företagsinformation från företag i Danmark, Sverige, Norge och England från respektive lands företagsregister.


Varför behöver en LEI-kod förnyas?

Om du som företagare har en LEI-kod måste du gå in en gång om året och uppdatera företagets uppgifter och se till att de stämmer.

När G20-länderna 2011 bad The Financial Stability Board (FSB) om ett globalt identifieringssystem som kunde bidra till att säkerställa transparens och stabilitet på finansmarknaderna, blev lösningen det globala LEI-systemet.

Med LEI-systemet skapades ett globalt register över alla företag som handlar med värdepapper. Dessutom används en global standard (ISO 17442) vilket innebär att systemet kan användas av banker, investeringsbolag och för att bekämpa penningtvätt globalt. Men systemet kräver att alla LEI-koder kontinuerligt verifieras och uppdateras.

Du kan läsa mer om vad LEI-systemet används till här.


Hur förnyar man en LEI-kod?

Du förnyar din LEI-kod genom LEI-leverantören som administrerar din kod dagligen. Du behöver vanligtvis logga in för att komma åt din företagsinformation och kan därefter följa din leverantörs instruktioner.

Om du redan är kund hos Global FinReg kan du förnya din LEI-kod genom att logga in på www.globalfinreg.com och gå till "Min sida". Här trycker du på "Förnya nu" under det företag som du vill förnya. Du väljer sedan önskad giltighetstid och betalar med kort, MobilePay eller en banköverföring.

För ytterligare information om att förnya LEI-koder kan du gå till "Förnya din LEI-kod".

Om du använder en annan leverantör än Global FinReg, men skulle vilja flytta din LEI-kod till Global FinReg, kan du läsa om hur du göra det i vår artikel om flyttning av LEI-kod.


Behöver du hjälp?

Du är alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst om du har några frågor eller behöver hjälp med att förnya eller flytta din LEI-kod.


Kundtjänst

Vi är här för att hjälpa dig!