Vi levererar korrekt LEI data för identifiering av juridiska personer via LEI-koder

Vilken data innehåller en LEI-kod – och hur uppdateras denn data?

Syftet med systemet bakom LEI-koder är att skapa en tydlig och unik identifiering av juridiska personer som deltar i finansiella transaktioner. Hos Global FinReg ser vi till att våra kunders LEI data underhålls i realtid, så att du som kund inte upplever störningar i förhållande till de aktiviteter som kräver en giltig LEI-kod.

Om din LEI-kod har gått ut måste du förnya den så att vi kan uppdatera dina uppgifter. Förutom att LEI-koder hjälper myndigheterna att övervaka marknaderna och bedöma risker, används de också av ett ökande antal offentliga företag världen över. Här är fördelarna bland annat att minska motpartsrisk och säkerställa operativ effektivitet. För detta ändamål använder man vanligtvis den officiella databasen på GLEIF för att hitta företag med en LEI-kod.

Du kan läsa mer om GLEIF på www.gleif.org.


En LEI-kod har två informationsnivåer

Företagsdata som vi arbetar med kan delas in i två olika nivåer.

Nivå 1-data innehåller information som företagsnamn, adress, typ av verksamhet etc., medan nivå 2-data innehåller information om företagets ägare och ägarstruktur, och avslöjar vem som äger vem. Information om privatpersoner publiceras inte och på Global FinReg skyddar vi våra kunders personuppgifter från obehöriga tredje parter.

LEI data nivå 1

Nivå 1-information är ett minimikrav för en LEI-kod. De innehåller följande:

 • Officiellt namn på den juridiska personen. Det kan vara ett företag, en förening, en stiftelse, en fond m.m.

 • Den officiella juridiska adressen, samt eventuellt huvudkontorets adress

 • Den juridiska personens ursprungsland

 • ELF-koder för att beskriva länder och affärskategorier

 • Följande viktiga datum;

  Startdatum för den juridiska personen

  Första LEI-registreringen

  Senaste uppdateringen av LEI-koden

  Lei-kodens utgångsdatum, härefter ska den förnyas


LEI data nivå 2

När vi väl vet vem som är vem ska nästa datanivå hanteras. Nivå 2 information handlar om företagets ägare och ägarstruktur, d.v.s. vem äger vem. Ägare betyder den juridiska ägaren, som är det redovisningsmässiga konsoliderande moderbolaget, samt det slutliga redovisningsmässiga konsoliderande moderbolaget.

Om koncernstrukturen har flera länkar mellan den slutliga och den direkta ägaren publiceras dessa inte. Endast den direkta ägaren och den slutliga ägaren är relevanta för registreringen av LEI-koden. Om någon av de nämnda ägarna har en LEI-kod är det LEI-koden som publiceras efter registreringen.


Så här vet du att din LEI data har registrerats korrekt

När vi registrerar en ny LEI-kod säkerställer vi först och främst att vi får rätt data och tillhörande dokumentation. I flera länder är Global FinReg direkt kopplad till det lokala företagsregistret via API, vilket gör att vi automatiskt hämtar de officiella uppgifterna till vår databas och på så sätt undviker manuella datafel. Denna process har två fördelar för dig: 1) din ansökan är felfri och 2) du sparar tid eftersom det inte är nödvändigt att lägga till ytterligare dokumentation till din ansökan för en LEI-kod.

Detta gäller i länder med ett allmänt tillgängligt företagsregister, som t.ex. svenska Bolagsverket, där all nödvändig data är allmänt tillgänglig. Vi är även anslutna till företagsregister i Norge, Danmark, Storbritannien och Finland.

När du har en LEI-kod registrerad hos oss, prenumererar vi automatiskt på dina uppgifter hos ditt lokala företagsregister, vilket innebär att du inte behöver göra någonting om dina uppgifter ändras. Vi ser till att uppdatera din LEI data i GLEIF, så att du inte kommer att uppleva störningar eller avbrott vid handel med värdepapper.

Om du däremot har ett företag utan organisationsnummer, eller ett företag registrerat i ett land utan ett allmänt tillgängligt företagsregister, måste du godkänna dina uppgifter en gång per år för att säkerställa att de uppdateras korrekt. Om det sker några ändringar i dina uppgifter måste du skicka dem till oss så snart som möjligt. Vi erbjuder obegränsade ändringar av dina uppgifter, så det kostar ingenting att skicka in dem till oss. Andra leverantörer erbjuder endast att ändra din LEI data vid den årliga förnyelsen av din LEI-kod.


Reagera omedelbart om din LEI data ser felaktig ut

Om du upptäcker att dina LEI-koduppgifter är felaktigt registrerade kan det finnas olika anledningar till detta. Det kan vara så att din LEI-kod har gått ut och behöver förnyas.

När en LEI-kod har gått ut kommer dina företagsuppgifter inte att uppdateras utan det kommer att ske i samband med en förnyelse av din LEI-kod. Om ditt företag är registrerat utan organisationsnummer, eller i ett land utan ett allmänt tillgängligt företagsregister, måste du komma ihåg att anmäla ändringar på båda nivåerna av dina uppgifter till oss så snart som möjligt.

Det kan också vara så att du är registrerad hos en leverantör som inte erbjuder att uppdatera dina uppgifter automatiskt. I så fall kan det bli aktuellt för dig att byta leverantör till oss. Du kan läsa mer om att flytta din LEI-kod här.

Om du har frågor enligt ovan kan du läsa vår FAQ här. Du är också välkommen att kontakta vår kundtjänst här.

Kundtjänst

Vi är här för att hjälpa dig!