En LEI-kode må fornyes en gang i året

Hvorfor må LEI-koder fornyes – og hvordan gjør du det?

En LEI-kode må fornyes en gang i året. Hvis en LEI-kode ikke fornyes, utløper den og er ikke lenger gyldig. Denne artikkelen gir deg svar på hvorfor en LEI-kode må fornyes; og hva skjer hvis den ikke fornyes. Du vil også få svar på hvordan en lengre gyldighetstid fungerer og hvordan du kan få en gyldighetstid på inntil 5 år, hvor du ikke trenger å gjøre noe aktivt selv i hele perioden.


Utløper en LEI-kode?

En LEI-kode utløper etter ett år, dvs. 12 måneder etter utstedelse eller fornyelse. LEI-systemet krever at bedriftsinformasjonen knyttet til en LEI-kode skal være oppdatert og oppdatert. Du kan for eksempel ikke fornye en LEI-kode uten samtidig å oppdatere bedriftsinformasjonen din. På denne måten sikres det at informasjonen om alle globale selskaper fortløpende vedlikeholdes og er korrekt.


Hvilken informasjon må oppdateres?

All registrert informasjon om en virksomhet skal oppdateres dersom det skjer en endring. Det skal også opplyses når endringene er registrert. Den inneholder følgende informasjon:

  • Selskapsnavn
  • Selskapsform
  • Bedriftsstatus
  • Lovlig adresse
  • Ny utløpsdato
  • Eierstruktur:
    • Direkte morselskap
    • Endelig morselskap

Informasjon om morselskapet skal også vedlikeholdes. Du kan lese mer om de ulike datanivåene her.


Hva betyr det at en LEI-kode utløper?

Når en LEI-kode utløper, betyr det at den ikke lenger er aktiv. En LEI-kode som ikke er aktiv kan ikke brukes til å handle med verdipapirer. Din bank eller megler kan derfor ikke godkjenne en eventuell transaksjon dersom du ikke har en aktiv LEI-kode knyttet til din bedrift.

Det er derfor viktig at du sørger for at du har en aktiv LEI-kode dersom du ønsker å handle med verdipapirer eller gjennomføre andre typer finansielle transaksjoner. Ellers må banken eller megleren din avvise handelen. Det forårsaker en forsinkelse i transaksjonen din hvis du må gå ut og få en aktiv LEI-kode før banken eller megleren din kan gjennomføre kjøpet eller salget.


Hva skjer hvis LEI-koden min utløper?

Hvis LEI-koden din har utløpt, vil den ikke lenger være autorisert for handel med verdipapirer. Du vil vanligvis først oppdage at LEI-koden din har utløpt når du foretar en finansiell transaksjon.

Hos Global FinReg legger vi stor vekt på å informere kundene våre når LEI-kodene deres utløper. Våre kunder kan også velge en lengre gyldighetsperiode på 3 eller 5 år, slik at du ikke trenger å fornye koden selv eller oppdatere bedriftsinformasjonen hvert år. Her sørger Global FinReg for å fornye og oppdatere informasjonen din i opptil 5 år.


Hvor ofte må en LEI-kode fornyes?

En LEI-kode må fornyes en gang i året. De fleste LEI-registreringsagenter eller LOU-er (Local Operating Units) tilbyr imidlertid lengre gyldighetsperioder på 3 og 5 år.

Velger du en lengre gyldighetsperiode, trenger du ikke å huske å fornye LEI-koden selv, fordi registreringsagenten din vil gjøre det for deg. Det er viktig at du også sørger for at registreringsagenten vedlikeholder bedriftsdataene dine. Ellers må du selv gå inn og registrere eventuelle endringer som har skjedd i bedriften.

Global FinReg oppdaterer automatisk selskapsinformasjon fra selskaper i Danmark, Sverige, Norge og England fra det respektive lands selskapsregister.


Hvorfor må en LEI-kode fornyes?

Dersom du som bedriftseier har en LEI-kode, må du gå inn en gang i året og oppdatere bedriftens informasjon og sørge for at den er korrekt.

Da G20-landene i 2011 ba The Financial Stability Board (FSB) om et globalt identifikasjonssystem som kunne bidra til å sikre åpenhet og stabilitet i finansmarkedene, ble løsningen det globale LEI-systemet.

Med LEI-systemet ble det opprettet et globalt register over alle selskapene som handler med verdipapirer. I tillegg benyttes en global standard (ISO 17442), som betyr at systemet kan brukes av banker, verdipapirforetak og for anti-hvitvasking globalt. Men systemet krever at alle LEI-koder kontinuerlig verifiseres og oppdateres.

Du kan lese mer om hva LEI-systemet brukes til her.


Hvordan fornye en LEI-kode?

Du fornyer LEI-koden din med LEI-leverandøren som administrerer koden din på daglig basis. Du må vanligvis logge på for å få tilgang til bedriftsinformasjonen din, og deretter følge leverandørens instruksjoner.

Hvis du allerede er kunde hos Global FinReg, kan du fornye LEI-koden din ved å logge inn på www.globalfinreg.com og gå til "Min side". Her trykker du “Forny nå” under firmaet du ønsker å fornye. Du velger deretter ønsket gyldighetsperiode og betaler med kort, MobilePay eller bankoverføring.

For mer informasjon om fornyelse av LEI-koder, kan du gå til "Forny din LEI-kode".

Hvis du bruker en annen leverandør enn Global FinReg, men ønsker å flytte LEI-koden til Global FinReg, du kan lese om det i artikkelen vår.


Trenger du hjelp?

Du er alltid velkommen til å kontakte vår kundeservice dersom du har spørsmål eller trenger hjelp til å fornye eller flytte din LEI-kode.

Kundeservice

Vi er her for å hjelpe deg!