Vilkår

Om Global Finreg A/S

Global Finreg A/S er et dansk databehandlingsselskap som spesialiserer seg på behandling og formidling av informasjon i forbindelse med registrering av LEI (Legal Entity Identifier) ​på vegne av private enheter eller selskaper. LEI-registreringer blir håndtert av GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation), som er en overnasjonal ideell organisasjon med hovedkontor i Basel. Utstedelse av LEI-numre, på vegne av GLEIF, håndteres av akkrediterte lokale driftsenheter kjent som LOU-er (Local Operating Units). Global Finreg A/S er et uavhengig selskap, og bruker dermed flere GLEIF-akkrediterte LOU-er for utstedelse, fornyelse og vedlikehold av LEI-numre.

Service

Global Finreg A/S er et dansk databehandlingsselskap som spesialiserer seg på behandling og formidling av informasjon i forbindelse med registrering av LEI (Legal Entity Identifier) ​på vegne av private enheter eller selskaper. LEI-registreringer blir håndtert av GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation), som er en overnasjonal ideell organisasjon med hovedkontor i Basel. Utstedelse av LEI-numre, på vegne av GLEIF, håndteres av akkrediterte lokale driftsenheter kjent som LOU-er (Local Operating Units). Global Finreg A/S er et uavhengig selskap, og bruker dermed flere GLEIF-akkrediterte LOU-er for utstedelse, fornyelse og vedlikehold av LEI-numre.

Priser

Registreringsavgift

Gjeldende registreringsavgift på nett er USD + moms. Denne avgiften dekker den første registreringen og opprettelsen av et LEI-nummer, samt en 12-måneders vedlikeholdsperiode som begynner fra datoen for LEI-utstedelsen. All betalinger skjer via kredittkortbetalinger, og den LEI-søkende enheten eller selskapet aksepterer å betale eventuell tilleggsgebyr som belastes for å utføre betalingen av USD + mva.

Fornyelsesavgift

Global Finreg A/S gir LEI-søkende selskap eller juridisk enhet muligheten til å fornye LEI-nummeret ved slutten av den første 12-måneders datalagringsperioden. Prisen for fornyelse av LEI-nummeret er for øyeblikket USD + moms. Hvis LEI-nummeret ikke blir fornyet, vil LEI ha status som avsluttet (LAPSED). Global Finreg A/S forbeholder seg retten til å kontakte LEI-søkende selskap eller juridiske enhet ca. 2 måneder før LEI-nummeret oppnår status som avsluttet (LAPSED) med en forespørsel om å fornye LEI-nummeret og vedlikeholdsperioden. Kontakten vil bli opprettet via e-postadressen som er oppgitt i forbindelse med opprettelsen.

Pakker med flere perioder

Pakker med flere perioder gjør det mulig for LEI-søkende selskap eller juridisk enhet å kjøpe LEI-numre med utløpsperioder lenger enn 12 måneder.

  • Pakke 1: Opprinnelig registrering av LEI-nummer inkludert 1 års vedlikehold av data.
  • Pakke 2: Innledende registrering av LEI-nummer inkludert 1 års vedlikehold av data pluss 2 års fornyelse og vedlikehold av data (3-årspakke fra utstedelsesdatoen).
  • Pakke 3: Innledende registrering av LEI-nummer inkludert 1 års vedlikehold av data pluss 4 års fornyelse og vedlikehold av data (5-årspakke fra utstedelsesdatoen).
  • Pakke 4: Fornyelse av eksisterende LEI-nummer inkludert 1 års vedlikehold av data fra fornyelsesdato.
  • Pakke 5: Fornyelse av eksisterende 3-årig LEI-nummer med vedlikehold av data fra fornyelsesdatoen. (3-årspakke fra fornyelsesdatoen)
  • Pakke 6: Fornyelse av eksisterende 5 årig LEI-nummer med vedlikehold av data fra fornyelsesdato. (5-årspakke fra fornyelsesdatoen).

VIKTIG INFORMASJON angående pakker med flere perioder.

Ved kjøp av alle pakker, sikrer Global FinReg A/S at alle DATA relatert til LEI-nummeret gjennom hele pakkeperioden forblir AKTIVE og vedlikeholdt, og at LEI-nummeret under hele perioden ikke oppnår status som avsluttet (LAPSED)

Prisen på pakker med flere perioder kan variere, og Global FinReg A/S forbeholder seg retten til kontinuerlig å endre pakkeprisene avhengig av konkurransesituasjonen i markedet.

Når du kjøper en pakke med flere perioder (kjøpet er gjennomført så snart betalingen er akseptert med kredittkort, eller Global FinReg A/S har mottatt betalingen i tilfelle en kontooverføring), vil prisen for den valgte perioden bli låst for hele den valgte perioden.

Full eller delvis refusjon vil ikke bli gitt for den gjenværende perioden i en pakke med flere perioder hvis LEI-nummeret blir overført til en annen leverandør. Hvis selskapet eller den juridiske enheten opphører, avvikles eller på noen måte slutter å være en aktiv juridisk enhet, vil det ikke bli gitt full eller delvis refusjon for den resterende tiden i en pakke med flere perioder.

Alle pakker med flere perioder betales på forhånd, og det er ingen avbestillingsgebyr.

Abonnementsavgift for automatisk fornyelse

Hvis den søkende enheten eller selskapet velger å søke om automatisk fornyelse, vil Global Finreg A/S fornye LEI-nummeret før 12-månedersperioden utløper på vegne av enheten eller selskapet . Denne funksjonen vil sikre at LEI-nummeret aldri utløper, og at LEI-nummeret blir fornyet. Hvis prisen på fornyelse i fremtiden ikke overstiger 85 USD + moms, vil den LEI-søkende enheten eller selskapets LEI-nummer bli fornyet til 85 USD + moms. Hvis fornyelse i fremtiden ikke lenger kan tilbys til 85 USD + moms eller mindre, vil Global Finreg A/S kontakte den LEI-søkende enheten eller selskapet. I dette tilfellet blir LEI-nummeret ikke automatisk fornyet med mindre den LEI-søkende enheten eller selskapet har akseptert den potensielt høyere prisen for fornyelse.

Vilkår for abonnementet automatisk fornyelse

Avtalen om automatisk fornyelse er kun gyldig hvis boksen "Godta automatisk fornyelse (abonnement)" er huket av. Global Finreg A/S vil sørge for at LEI-nummeret blir fornyet i rett tid, noe som forventes å være 1-2 måneder før utløpet av LEI. En bekreftelse om status for automatisk fornyelse vil bli sendt til den registrerte e-postadressen. I tilfelle Global Finreg A/S ikke kan behandle betalinger på det registrerte debetkortet i forbindelse med automatisk fornyelse, vil det bli sendt en forespørsel om å oppdatere betalingsinformasjon til den registrerte e-postadressen med instruksjoner om hvordan du oppdaterer betalingsinformasjonen. Hvis kredittkortdetaljer ikke blir oppdatert, utløper avtalen om automatisk fornyelse etter 15 virkedager fra oppdateringsforespørselen.

Oppdatering av kreditt- / debetkortinformasjon

I forbindelse med bruk av automatisk fornyelse (abonnement), er LEI-søkende selskap eller juridisk enhet til enhver tid ansvarlig for å oppdatere informasjon om kreditt / debetkort. Hvis et kreditt- / debetkort er utløpt, eller på annen måte er inaktivt eller blokkert, har Global Finreg A/S ikke muligheten til å foreta en fornyelse av LEI. Oppdatering eller endring av kreditt- / debetkortinformasjon kan fullføres under Administrasjon av LEI -> Oppdater kreditt- / debetkort.

Fullstendig assistert LEI-søknad

Ved å benytte fullt assistert LEI-søknad, vil den Global Finreg A/S håndtere hele registreringsprosessen. Prisen for fullt assistert søknad er 155 + moms og dekker kostnadene ved personlig behandling og kontroll av registreringsdata. Global Finreg A/S vil kontakte søkeren via telefon eller e-post dersom tilleggsinformasjon er nødvendig. Etter å ha mottatt informasjonen vil Global Finreg A/S sende en betalingslenke, som vil reservere registreingskostnaden på søkerens kreditt- / debetkort til LEI-registreringen er ferdigbehandlet. LEI-søkende enhet eller selskap aksepterer at Global Finreg A/S har rett til å reservere kostnaden i opptil 30 dager. Den LEI-søkende enheten eller selskapet aksepterer å sende inn et gyldig fullmaktsdokument, som gir Global Finreg A/S fullmakt til å sende inn en søknad om et LEI-nummer på vegne av enheten eller selskapet.

MVA

Global Finreg A/S belaster dansk moms på 25 % fra alle LEI-søkende enheter eller selskaper innenfor EU. Det er opp til den LEI-søkende enheten eller selskapet uten gyldig europeisk momsnummer (VAT) å kreve inn den danske merverdiavgiften med de lokale skattemyndighetene i det landet. LEI-søkende enheter eller selskaper utenfor EU vil ikke bli underlagt dansk merverdiavgift.

Transaksjonsgebyrer

Alle betalinger med debetkort kan være underlagt forskjellige transaksjonsgebyrer som er bestemt av kortutsteder, bank og NETS. Global Finreg A/S tildeler alle kostnader og avgifter relatert til alle tjenester som leveres til den LEI-søkende enheten eller selskapet. Global Finreg A/S viderefører alle kostnader som oppstår ved betaling direkte til kortutsteder, bank og NETS. Global Finreg A/S har inntekter på disse transaksjonsgebyrene. Det totale transaksjonsgebyret vises i betalingsvinduet.

Ordrebekreftelse og faktura

Den LEI-søkende selskapet eller enheten vil motta en ordrebekreftelse så snart søknaden er sendt inn og serviceavgiften er betalt. En faktura vil bli gitt via den registrerte e-postadressen så snart valideringsprosessen er fullført. Under normale omstendigheter vil denne prosessen ta 2-7 virkedager, hvor da en faktura med LEI-nummeret vil bli videresendt og gebyret belastet på kreditt- / debetkortet.

Betaling

Global Finreg A/S forbeholder seg retten til å belaste det registrerte kreditt- / debetkortet etter at bekreftelsesprosessen er startet. Beløpet belastes kreditt- / debetkortet på tidspunktet for overføring av søknaden til det respektive akkrediterte LOU.

Ansvaret til den LEI-søkende enheten eller selskapet

Den LEI-søkende enheten eller selskapet er ansvarlig for at all informasjon som sendes til Global Finreg A/S er korrekt og oppdatert. Ved feil eller foreldet informasjon, vil Global Finreg A/S frasi seg alt ansvar for potensielle forsinkelser i valideringsprosessen til LOUer som utsteder LEI, grunnet unøyaktig eller ukorrekt informasjon. På samme måte vil Global Finreg A/S frasi seg alt ansvar for kostnader forbundet med manglende rapportering av endringer til enheten eller selskapet (bedriftens handlinger) som kan påvirke vedlikehold av LEI-nummeret. Den LEI-søkende enheten eller selskapet samtykker i at det er pålagt å rapportere alle typer relevante endringer til Global Finreg A/S så snart som mulig via sin nettportalkonto. Relevante endringer er alle endringer i informasjonen som gis til Global Finreg A/S i forbindelse med den første LEI-søknaden. Dersom den LEI-søkende enheten eller selskapet ikke kontinuerlig rapporterer relevante endringer, fraskriver Global Finreg A/S seg alt ansvar for de økonomiske eller juridiske konsekvensene av manglende rapportering. LEI-søkerenhet eller -bedrift er pålagt å oppdatere kontaktinformasjon slik at Global Finreg A/S har muligheten til å formidle relevant informasjon til LEI-holdingsenheten eller -selskapet. Mangelfull oppdatering av kontaktinformasjon hviler utelukkende på søkerens enhet eller selskap. Registranten, dvs. den fysiske personen som legger inn søknaden på vegne av den LEI-søkende enheten eller selskapet, indikerer at han eller hun er lovlig autorisert til å gjennomføre LEI-søknaden på vegne av den LEI-søkende enheten eller selskapet. Hvis registranten ikke er en "signaturberettiget", erkjenner registranten å ha fullmakt av nødvendig dokumentasjon "f.eks. fullmakt ”eller andre lignende dokumenter fra foretaket eller selskapet. Global Finreg A/S forbeholder seg retten til å be om denne dokumentasjonen der det anses nødvendig. Global Finreg A/S forbeholder seg retten til å be om ytterligere dokumentasjon hvis en hvilken nsom helst tredjepart foretar en registrering på vegne av den LEI-søkende enheten eller selskapet. Registranten er pålagt å sørge for at LEI-applikasjonen er entydig, dvs. at det ikke allerede er forespurt et LEI-nummer for den samme enheten eller selskapet. Dersom den LEI-søkende enheten eller selskapet allerede har et gyldig LEI-nummer, vil søknaden bli avvist fra respektive LOU. I dette tilfellet forbeholder Global Finreg A/S seg retten til å fortsette å kreve gebyret for å dekke kostnadene ved behandlingen av søknaden. Global Finreg A/S vil invitere registranten til å bruke følgende søkefelt (Søk i LEI-registeret) for å dobbeltsjekke om den LEI-søkende enheten eller selskapet allerede har mottatt et gyldig LEI-nummer: https://www.gleif.org

Hvorvidt et selskap eller juridisk enhet er pålagt å opprette et LEI-nummer, bør avklares med banken eller megleren.

Global Finreg A/S har ingen innsikt i spesifikke omstendigheter om det enkelte selskapet eller juridiske enheten, og kan kun referere til generelle regler og forskrifter for LEI-systemet. Det er til syvende og sist alltid banken eller megleren som brukes, som kan avgjøre om et selskap eller juridisk enhet må skaffe seg et LEI-nummer og kontinuerlig opprettholde data.

Ansvaret til Global Finreg A/S

  • Global Finreg A/S sjekker og validerer at informasjonen gitt av registranten er tilstrekkelig for senere behandling og validering av den enkelte LOU.
  • Global Finreg A/S vil kontakte registranten dersom søknaden er ufullstendig, for å hente ytterligere informasjon som er nødvendig for å fullføre søknaden.
  • Global Finreg A/S vil gjøre rimelige anstrengelser for å undersøke om den LEI-søkende enheten eller selskapet ikke har mottatt et LEI-nummer tidligere.
  • Global Finreg A/S vil kontakte registranten senest 2 måneder før LEI-nummeret utløper, med mindre den LEI-søkende enheten eller selskapet ikke har meldt seg på automatisk fornyelse.

Generelle vilkår

Gjeldende vilkår og betingelser kan oppdateres uten varsel. De nåværende vilkårene og betingelsene kan sees under vilkårene på selskapets hjemmeside. Viktige endringer vil bli kommunisert til den registrerte e-postadressen som er oppgitt av registranten.

Offentlige tilgjengelige data

Registranten aksepterer at informasjonen som blir gitt til Global Finreg A/S i forbindelse med opprettelsen og utstedelsen av et LEI-nummer vil være offentlig tilgjengelig på GLEIFs nettsted.

Kom i gang nå!

Det tar kun 5 minutter å fullføre en LEI-registrering