Vilkår og betingelser

Om Global Finreg A/S

Global Finreg A/S er et dansk databehandlingsselskab, der har specialiseret sig i behandling og videreformidling af information i forbindelse med LEI (Legal Entity Identifier) registreringer på vegne af virksomheder eller juridiske enheder. LEI registreringer varetages af GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation), som er en overnational non-for-profit organisation med hovesæde i Basel. Udstedelsen af LEI numre, på vegne af GLEIF, foretages af akkrediterede LOU (Local Operating Units). Global Finreg A/S er uafhængig og benytter dermed flere GLEIF akkrediterede LOUer til udstedelse, fornyelse og vedligeholdelse af LEI numre.

Serviceudbud

Global Finreg A/S er et dansk databehandlingsselskab, der har specialiseret sig i behandling og videreformidling af information i forbindelse med LEI (Legal Entity Identifier) registreringer på vegne af virksomheder eller juridiske enheder. LEI registreringer varetages af GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation), som er en overnational non-for-profit organisation med hovesæde i Basel. Udstedelsen af LEI numre, på vegne af GLEIF, foretages af akkrediterede LOU (Local Operating Units). Global Finreg A/S er uafhængig og benytter dermed flere GLEIF akkrediterede LOUer til udstedelse, fornyelse og vedligeholdelse af LEI numre.

Priser

Pris for ny LEI-kode

Det nuværende og gældende registreringsgebyr er 90 USD + moms. Dette gebyr dækker initial registrering og oprettelse af en LEI-kode samt vedligehold og ændringer til registreringen i en periode på 12 måneder fra udstedelsesdatoen. Alle betalinger der sker via kredit- eller debitkort kan blive pålagt gebyrer for transaktionen.

Pris for fornyelse af LEI-kode

Global Finreg A/S tilbyder den LEI-ansøgende virksomhed eller juridiske enhed, at forny LEI-koden ved udløb af den initiale 12 måneders datavedligeholdelsesperiode. Prisen for fornyelse af LEI-koden er på nuværende tidspunkt USD + moms. Såfremt LEI-koden ikke fornys vil dette få status af at være ophørt (LAPSED). Global Finreg A/S vil forbeholde sig retten til at kontakte den LEI ansøgende virksomhed eller juridiske enhed, ca. 2 måneder inden LEI-koden opnår status af at være ophørt (LAPSED) med en anmodning om, at forny LEI-koden og datavedligeholdelsesperioden. Kontakten vil blive foretaget via den e-mailadresse som er oplyst i forbindelse med oprettelsen.

Flerårige pakkeløsninger

Flerårige pakkeløsninger giver den LEI ansøgende virksomhed eller juridiske enhed mulighed for at købe længere vedligehold (op til 5 år) af data end de 12 måneder.

  • Pakke 1: Initial registrering af LEI-kode med 1 års vedligehold af data.(DKK 575,- + moms)
  • Pakke 2: Initial registrering af LEI-kode med 1 års vedligehold af data plus 2 års fornyelse og vedligehold af data (3 årspakke fra udstedelsesdatoen: DKK 1467,- + moms).
  • Pakke 3: Initial registrering af LEI-kode og 1 års vedligehold af data plus 4 års fornyelse og vedligehold af data (5 årspakke fra udstedelsesdatoen: DKK 2300,- + moms).
  • Pakke 4: Fornyelse af eksisterende LEI-kode med 1 års vedligehold af data fra fornyelsesdatoen. (DKK 535,- + moms)
  • Pakke 5: Fornyelsespakke af eksisterende LEI-kode på 3 år med vedligehold af data fra fornyelsesdatoen. (3 årspakke fra fornyelsesdatoen: DKK 1467,- + moms).
  • Pakke 6: Fornyelsespakke af eksisterende LEI-kode på 5 år med vedligehold af data fra fornyelsesdatoen. (5 årspakke fra fornyelsesdatoen: DKK 2300,- + moms).

VIGTIG INFORMATION vedrørende flerperiode pakker.

Ved køb af alle gyldigheds-pakker, sikrer Global FinReg A/S, at alle data, der vedrører LEI-koden i hele gyldighedsperioden, forbliver aktive og vedligeholdes, og at LEI-koden i hele perioden ikke når en status som afsluttet (LAPSED).

Prisen for flerårige pakker kan variere, og Global FinReg A/S forbeholder sig retten til løbende at ændre priser afhængigt af konkurrencesituationen på markedet.

Ved køb af en flerårig pakkeløsning (købet foretages, så snart betalingen accepteres med kreditkort eller Global FinReg A/S har modtaget betalingen i tilfælde af en kontooverførsel), fastlåses prisen for den valgte periode for hele den valgte periode. Der vil således ikke kunne opkræves yderligere betaling efter indgåelse af aftalen om en flerårig pakkeløsning.

Der ydes ikke hel eller delvis refusion for den resterende periode i en flerårig pakke, hvis LEI-koden overføres til en anden udbyder. Hvis virksomheden eller den juridiske enhed ophører med at være aktiv, likviderer eller på nogen måde ophører med at være en aktiv juridisk enhed, vil der ikke blive ydet nogen fuld eller delvis refusion for den resterende gyldighedsperiode.

Alle flerårige pakkeløsninger er forudbetalte og der ydes ingen returret på gennemførte ansøgninger hvor LEI-koden er udstedt eller fornyet.

Automatisk fornyelse pris

Hvis der tilvælges automatisk fornyelse, vil Global Finreg A/S stå for at forny LEI-koden inden perioden på 12 måneder udløber. Såfremt prisen på genfornyelse i fremtiden ikke overstiger 85 USD + moms, vil den LEI ansøgende virksomhed eller juridiske enhed blive genfornyet til 85 USD + moms eller mindre. Såfremt genfornyelse i fremtiden ikke længere kan tilbydes til 85 USD + moms eller derunder, vil Global Finreg A/S kontakte den LEI ansøgende virksomhed eller juridiske enhed. LEI-koden vil i dette tilfælde ikke blive automatisk fornyet med mindre den LEI-ansøgende virksomhed eller juridiske enhed accepterer den eventuelle højere pris på genfornyelse.

Specifikke vilkår omkring automatisk fornyelse (abonnement)

Aftalen omkring automatisk fornyelse er kun gyldig, såfremt der er sat flueben ved ”Accepter automatisk fornyelse (abonnement)”. Global Finreg A/S vil sikre at LEI koden bliver fornyet rettidigt, hvilket forventes at være 1-2 måneder før udløb af LEI registreringen. Der vil blive fremsendt en bekræftelse til den registrerede e-mail adresse omkring status for den automatiske fornyelse. I tilfælde af at Global Finreg A/S ikke kan foretage træk på det tilmeldte betalingskort i forbindelse med automatisk fornyelse, vil der blive fremsendt en anmodning om at opdatere betalingsinformationer til den registrerede e-mail adresse med instruktioner omkring hvordan der kan opdateres betalingsinformationer. Såfremt betalingsinformationer ikke bliver opdateret vil aftalen omkring automatisk fornyelse bortfalde efter 15 hverdage fra fremsendelse af opdateringsanmodning.

Opdatering af kreditkortoplysninger

I forbindelse med brug af Automatisk fornyelse (abonnement), er den LEI ansøgende virksomhed eller juridiske enhed til enhver tid ansvarlig for at opdatere betalingskortoplysninger. Såfremt et betalingskort er udløbet, eller på anden måde er inaktivt eller spærret, har Global Finreg A/S ikke mulighed for at foretage rettidig fornyelse af LEI registreringen. Opdatering eller ændring af betalingskortoplysninger, kan foretages under menuen LEI administration->Opdater betalingskort.

Ekspres LEI ansøgning: vilkår og pris

Ved at benytte Premium LEI ansøgning, indestår Global Finreg A/S for hele registreringsprocessen. Prisen for en premium LEI ansøgning er 155 USD + moms og dækker omkostninger til personlig behandling og verificering af registreringsdata. Ved premium LEI ansøgning, tager Global Finreg A/S kontakt til ansøgeren via telefon eller e-mail. Global Finreg A/S vil efter modtagelse af information fremsende et betalingslink, hvorved beløbet trækkes på ansøgerens kreditkort. Alternativt kan beløbet overføres via en kontooverførsel. Den LEI-ansøgende enhed accepterer at Global FinReg A/S har ret til at reservere beløb i op til 30 dage på det benyttede kredit- eller debitkort. Den LEI ansøgende virksomhed eller juridiske enhed accepterer at kunne fremsende en gyldig fuldmagt, som autoriserer Global Finreg A/S til at kunne udarbejde en ansøgning af LEI-kode på vegne af den ansøgende virksomhed eller juridiske enhed.

Moms

Global Finreg A/S opkræver dansk moms på 25% fra alle LEI ansøgende virksomheder eller juridiske enheder indenfor EU. Det er op til den LEI ansøgende virksomhed eller juridiske enhed med et gyldigt EU moms nummer, at kræve den opkrævede danske moms refunderet hos de lokale skattemyndigheder i det pågældende land. LEI ansøgende entiteter eller virksomheder udenfor EU, vil ikke blive pålagt dansk moms.

Transaktionsgebyrer

Alle betalinger via betalingskort tillægges der eventuelle transaktionsgebyrer fastsat af kortudsteder, banker og NETS. Global Finreg A/S tillægger alle omkostninger vedrørende transaktioner til den LEI ansøgende virksomhed eller juridiske enhed. Global Finreg A/S viderefører omkostninger direkte, og har ingen avance på transaktionsgebyrer. Det samlede transaktionsgebyr vil fremgå i betalingsvinduet.

Ordrebekræftelse og faktura

Der vil blive fremsendt en ordrebekræftelse og senere en faktura til den registrerede e-mail adresse i forbindelse med alle transaktioner med betalingskort og fremsendelse af gyldig LEI-kode.

Betaling

Global Finreg A/S forbeholder sig retten til at trække penge på det tilmeldte betalingskort efter påbegyndelse af verifikationsprocessen. Beløbet trækkes på betalingskortet ved fremsendelse af LEI ansøgningen til den respektive akkrediterede LOU.

Ansvar og forpligtelser for den LEI-ansøgende virksomhed eller juridiske enhed

Den LEI ansøgende virksomhed eller juridiske enhed står inde for, at alle oplysninger, som er afgivet til Global Finreg A/S er korrekte og opdaterede. Såfremt der er afgivet ukorrekt eller forældet information fralægger Global Finreg A/S sig alt ansvar for forsinkelser i valideringsprocessen hos den LEI udstedende LOU grundet manglende eller ukorrekt information. Ligeledes fralægger Global Finreg A/S sig ansvaret for omkostninger forbundet med manglende indberetninger af ændringer af entiteten eller virksomheden (corporate actions), som kan have indvirkning på vedligeholdelsen af LEI-nummeret. Den LEI ansøgende virksomhed eller juridiske enhed accepterer, at den er forpligtet til hurtigst muligt at indberette alle former for relevante ændringer. Relevante ændringer er alle ændringer til de informationer, som er afgivet til Global Finreg A/S i forbindelse med den initiale LEI ansøgning. Såfremt den LEI ansøgende virksomhed eller juridiske enhed ikke løbende indberetter relevante ændringer, fralægger Global Finreg A/S sig ethvert ansvar for økonomiske eller juridiske konsekvenser af den manglende indberetning. Den LEI ansøgende virksomhed eller juridiske enhed er forpligtet til at ajourføre kontaktoplysninger, således at Global Finreg A/S har mulighed for at opnå kontakt. Registranten, dvs. den fysiske person, som foretager ansøgningen for den LEI ansøgende virksomhed eller juridiske enhed, angiver at denne er autoriseret og bemyndiget til at kunne foretage LEI ansøgningen på vegne af den LEI ansøgende virksomhed eller juridiske enhed. Såfremt registranten ikke er tegningsberettiget for virksomheden eller den juridiske enhed, vedkender registranten sig at have den nødvendige dokumentation (fuldmagt) tilgængelig fra virksomheden eller den juridiske enhed. Global Finreg A/S forbeholder sig retten til at kunne anmode om denne dokumentation, hvor det skønnes nødvendigt. Global Finreg A/S forbeholder sig retten til at anmode om yderligere dokumentation såfremt en eventuel tredjepart foretager registrering for den LEI ansøgende virksomhed eller juridiske enhed. Registranten er forpligtet til at sikre at LEI-ansøgningen er entydig, dvs. at der ikke i forvejen er ansøgt om udstedelse af et LEI-nummer til den samme entitet eller virksomhed. Såfremt den LEI-ansøgende virksomhed eller juridiske enhed allerede besidder et gyldigt LEI-nummer, vil ansøgningen blive afvist hos den respektive LOU. I dette tilfælde vil Global Finreg A/S forbeholde sig retten til fortsat at opkræve gebyret til dækning af omkostninger for behandling af ansøgningen. Global Finreg A/S vil opfordre registranten til at benytte følgende søgefelt (Seach LEI Records) for at dobbeltchecke hvor vidt den LEI ansøgende entitet eller virksomhed allerede har fået udstedt et gyldigt LEI-nummer: https://www.gleif.org https://www.gleif.org

Hvorvidt et firma eller en anden juridisk enhed er forpligtet til at oprette en LEI-kode, bør afklares med pågældendes bank eller mægler.

Global FinReg A/S har ingen indsigt i specifikke forhold omkring den enkelte virksomhed eller anden juridiske enhed og kan kun henvise til de generelle love og regler indenfor LEI-systemet. Det er i sidste ende altid den anvendtes bank eller mægler, der kan beslutte, om en virksomhed eller juridisk enhed skal erhverve sig en LEI-kode og kontinuerligt vedligeholde data.

Ansvar og forpligtelser for Global Finreg A/S

  • Global Finreg A/S kontrollerer og validerer at information som leveres af registranten, er fyldestgørende for den efterfølgende behandling hos den enkelte LOU.
  • Global Finreg A/S vil tage kontakt til registranten, såfremt ansøgningen er ufuldstændig med henblik på at indhente yderligere oplysninger der kan fuldstændiggøre ansøgningen.
  • Global Finreg A/S vil foretage rimelige bestræbelser på at undersøge hvorvidt den LEI ansøgende entitet eller virksomhed ikke tidligere har fået udstedt et
  • Global Finreg A/S vil tage kontakt til registranten senest 2 måneder inden udløb af LEI-kode såfremt den LEI ansøgende entitet eller virksomhed ikke har tilmeldt sig automatisk fornyelse.

Generelle vilkår

Nuværende vilkår og betingelser kan opdateres uden varsel. De gældende vilkår og betingelser kan findes under Vilkår og Betingelser på selskabets hjemmeside. Væsentlige ændringer vil blive kommunikeret til den registrerede e-mailadresse, som er oplyst af registranten. Under normale omstændigheder, skal den LEI ansøgende entitet eller virksomhed forvente en samlet behandlingstid på 1-5 hverdage fra ansøgningen er indsendt til der kan fremsendes en gyldigt LEI-kode. Den LEI ansøgende virksomhed eller juridiske enhed accepterer at der under særlige omstændigheder kan gå op til 30 dage før ansøgningen er færdigbehandlet, og der kan fremsendes en gyldigt LEI-kode. Fortrydelsesret: Den LEI ansøgende enhed eller virksomhed accepterer, at der ikke en nogen fortrydelsesret efter at ansøgningen er indsendt, færdigbehandlet og betalt. Global FinReg A/S er ikke forpligtet til at refundere betalte gebyrer, såfremt den LEI ansøgende virksomhed eller juridiske enhed fortryder efter at betalingen af gebyret er foretaget og LEI er udstedt.

Offentligt tilgængelige data

Registranten accepterer at information der er videregivet til Global Finreg A/S i forbindelse oprettelsen af en LEI registrering vil blive videregivet og offentliggjort på GLEIF’s hjemmeside.

Er du klar til at bestille en LEI-kode?

Oprettelsen tager under 2 minutter for de fleste. LEI-koden sender vi til dig indenfor 0-2 hverdage.