Vi gir presise LEI data for identifikasjon av juridiske personer via LEI-koder

Hvilke data inneholder en LEI-kode – og hvordan oppdateres data?

Formålet med systemet bak LEI-koder er å skape en tydelig og unik identifikasjon av juridiske personer som deltar i finansielle transaksjoner. Hos Global FinReg sørger vi for at våre kunders LEI data vedlikeholdes i sanntid, slik at du som kunde ikke opplever forstyrrelser i forhold til aktivitetene som krever gyldig LEI-kode.

Hvis LEI-koden din har utløpt, må du fornye den slik at vi kan oppdatere dataene dine. Foruten at LEI-koder hjelper myndighetene med å overvåke markedene og vurdere risiko, brukes de også av et økende antall offentlige virksomheter verden over. Her er fordelene blant annet å redusere motpartsrisikoen og sikre operasjonell effektivitet. Til dette formålet vil du typisk bruke den offisielle databasen hos GLEIF for å finne selskaper med en LEI-kode.

Du kan lese mer om GLEIF på www.gleif.org.


En LEI-kode har to informasjonsnivåer

Bedriftsdataene som vi jobber med kan deles inn i to ulike nivåer.

Nivå 1-data inkluderer informasjon som firmanavn, adresse, type virksomhet etc., mens nivå 2-data omhandler selskapets eier og eierstruktur og opplyser hvem som eier hvem. Informasjon om privatpersoner publiseres ikke, og hos Global FinReg beskytter vi våre kunders personopplysninger mot uautoriserte tredjeparter.


LEI data nivå 1

Nivå 1 informasjon er et minimumskrav for en LEI-kode. De er som følger:

 • Offisielt navn på den juridiske enheten. Det kan være et selskap, en forening, en stiftelse, et tilskudd m.m.

 • Den offisielle juridiske adressen, samt evt hovedkvarterets adresse

 • Opprinnelseslandet til den juridiske enheten

 • ELF-koder for å beskrive land og forretningskategorier

 • Følgende viktige datoer;

  Startdato for den juridiske enheten

  Første LEI-registrering

  Siste oppdatering av LEI-koden

  Utløpsdatoen som LEI-koden må fornyes etter


LEI data nivå 2

Når vi vet hvem som er hvem, må neste datanivå avdekkes. Nivå 2 informasjon handler om selskapets eier og eierstruktur, d.v.s. hvem eier hvem. Med eier menes den juridiske eieren, som er det direkte regnskapsmessige konsoliderende morselskapet, samt det endelige regnskapsmessige konsoliderende morselskapet.

Dersom konsernstrukturen har flere koblinger mellom den endelige og den direkte eieren, publiseres disse ikke. Kun den direkte eieren og den endelige eieren er relevante for registreringen av LEI-koden. Dersom en av de nevnte eierne har en LEI-kode, vil det være LEI-koden som publiseres på registreringen.


Slik vet du at LEI dataene dine er riktig registrert

Når vi registrerer en ny LEI-kode, sikrer vi først og fremst at vi mottar riktige data og tilhørende dokumentasjon. I flere land er Global FinReg direkte koblet til det lokale bedriftsregisteret via en API, noe som gjør at vi automatisk henter de offisielle dataene inn i vår database og dermed unngår manuelle datafeil. Denne prosessen har to fordeler for deg: 1) søknaden din er feilfri og 2) du sparer tid fordi det ikke er nødvendig å legge til ytterligere dokumentasjon til søknaden din for en LEI-kode.

Dette gjelder i land med et offentlig tilgjengelig foretaksregister, som f.eks. Brønnøysundregistrene i Norge, hvor alle nødvendige data er offentlig tilgjengelig. Vi er også knyttet til selskapsregistre i Danmark, Sverige, Storbritannia og Finland.

Når du har en LEI-kode registrert hos oss, abonnerer vi automatisk dataene dine på ditt lokale bedriftsregister, noe som betyr at du ikke trenger å gjøre noe hvis dataene dine endres. Vi sørger for å oppdatere LEI dataene dine i GLEIF, slik at du ikke vil oppleve forstyrrelser eller avbrudd ved handel med verdipapirer.

Har du derimot et selskap uten organisasjonsnummer, eller et selskap registrert i et land uten et offentlig tilgjengelig selskapsregister, må du godkjenne opplysningene dine en gang i året for å sikre at de er korrekt oppdatert. Hvis det er endringer i informasjonen din, må du sende dem til oss så snart som mulig. Vi tilbyr ubegrensede endringer i dataene dine, så det koster ingenting å sende inn endringer. Andre leverandører tilbyr kun å endre LEI dataene dine ved den årlige fornyelsen av LEI-koden din.


Reager umiddelbart hvis LEI data ser feil ut

Hvis du oppdager at LEI dataene dine er feilregistrert, kan det være ulike årsaker til dette. Det kan være at LEI-koden din har utløpt og må fornyes.

Når en LEI-kode er utløpt, vil ikke informasjonen din bli oppdatert, men det vil være i forbindelse med en fornyelse av LEI-koden din. Dersom din bedrift er registrert uten organisasjonsnummer, eller i et land uten offentlig tilgjengelig foretaksregister, må du huske å rapportere endringer på begge datanivåene til oss så raskt som mulig.

Det kan også være at du er registrert hos en leverandør som ikke tilbyr å oppdatere dataene dine automatisk. I så fall kan det være aktuelt for deg å bytte leverandør til oss. Du kan lese mer om flytting av LEI-koden din her.

Hvis du har spørsmål i henhold til ovenstående, kan du lese vår FAQ her. Du er også velkommen til å kontakte vår kundeservice her.

Kundeservice

Vi er her for å hjelpe deg!