Det globale LEI-system

LEI-systemet er den globale standard, når det drejer sig om identifikation af juridiske enheder og deres finansielle transaktioner.

Det har tidligere været både svært og tidskrævende at identificere og validere virksomheder, der handler på de finansielle markeder. Men med LEI-systemet er der nu opbygget en standard, som gør det muligt at verificere alle juridiske enheder gennem globale LEI-koder.

Alle LEI-koder kan tilgås i et register på GLEIFs hjemmeside. Databasen er åben og søgbar for alle, og man kan som virksomhed således sikre sig, at man ved præcis, hvem man handler med.Den globale LEI-kode Database


Det globale LEI-system opererer på fire niveauer

Der er fire grundlæggende organisations-begreber, som man bør kende, hvis man skal forstå det globale LEI-system.


GLEIF - ‘Global Legal Entity Identifier Foundation’

GLEIF står for ‘Global Legal Entity Identifier Foundation’ og er organisationen bag LEI-systemet. Organisationen blev grundlagt i 2014 og blev stillet til opgave at implementere et globalt system, som kunne bruges til at identificere juridiske enheders bevægelser på de finansielle markeder.

GLEIF er en non-profit organisation og har hovedkontor i Basel i Schweiz. GLEIF står bag den globale database, hvor alle LEI-koder kan fremsøges af offentligheden. GLEIFs indeks er den eneste officielle database i verden, som tilbyder et åbent og standardiseret indeks til identifikation af juridiske enheder, der har en LEI-kode.


GLEIF formulerer selv deres vision på deres hjemmeside således:

“The Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) enables smarter, less costly, and more reliable decisions about who to do business with.”


På dansk oversættes dette til følgende:

“The Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) muliggør smartere, mindre omkostningstunge og mere pålidelige beslutinger om, hvem man skal lave forretninger med.”


GLEIFs database bliver opdateret én gang dagligt. Det betyder, at man kan registrere og modtage sin LEI-kode i dag, og at den vil kunne ses på GLEIFs hjemmeside i morgen kl. 15:00.


Du kan købe, forny eller flytte din LEI-kode hos Global FinReg.


LEI ROC - ‘Regulatory Oversight Committee’

GLEIF reguleres af LEI ROC, som står for Regulatory Oversight Committee. LEI ROC består af en gruppe offentlige myndigheder fra hele verden. Deres opgave er at kontrollere, at GLEIF følger de anvisninger og principper, som er fastslået for systemet i sin helhed.

LEI ROC blev grundlagt i januar 2013. Du kan læse mere om deres arbejde på deres hjemmeside www.leiroc.org.


LOU - ‘Local Operating Units’

Under GLEIF opererer Local Operating Units (LOU’er), som er de udstedende organisationer. LOU’erne skal være certificerede af GLEIF for at få lov til at udstede LEI-koder, og dermed leve op til bestemte standarder i forhold til kvalitet og service. GLEIF validerer f.eks., hvor velegnet organisationen er til at operere indenfor LEI-systemet.

Hvis man som organisation ønsker at agere som LOU, skal man gennemgå et målrettet program hos GLEIF for at kunne blive akkrediteret som LEI udsteder.

LOU’ernes opgave er at registrere, opdatere og forny LEI-koder i GLEIFs database. De fungerer som den primære organisation for alle juridiske enheder, der er forpligtet til at have en LEI-kode. LOU’erne bliver løbende kvalitetstjekket vha. datarapporter, som leveres til GLEIF. Dette sikrer bl.a., at kvaliteten på databehandlingen lever op til standarden.


LEI registreringsagenturer

LOU’erne samarbejder med LEI registreringsagenter, som er den kategori, Global FinReg tilhører.

Man henvender sig typisk til en registreringsagent, hvis man gerne vil have en LEI-kode. Registreringsagenterne hjælper alle juridiske enheder, såsom selskaber, virksomheder, fonde, legater, osv., med at ansøge om LEI-koder - samt at opretholde, vedligeholde og forny disse.

Registreringsagenternes vigtigste rolle er at sørge for, at selskabernes ønsker bliver mødt af LOU’erne, samt at gøre processen så enkel og præcis som mulig for de juridiske enheder. Dette sker ved at sikre en god og brugervenlig platform, facilitere sikker betaling, og sørge for klar kommunikation og god kundeservice, samt hjælp til at validere alle nødvendige informationer for at kunne oprette en ny LEI.ImgISO - International Organization for Standardization

For at sikre, at LEI-systemet altid lever op til brugernes krav og samtidig også fortsat udvikles, har GLEIF sammensat interessenter fra forskellige markedssegmenter, som løbende bidrager med information fra markedet.


LEI-systemet er baseret på ISO 17442 standarden, med fire underliggende nøgleprincipper:

· Det er en global standard

· Hver juridisk enhed kan maksimum tildeles én unik identificeringskode

· Koden understøttes af data af høj kvalitet

· Systemet er åbent for offentligheden og tilgængeligt for alle, og gratis at benytte


LEI-kodens opbygning


I ISO 17442 standarden står der ligeledes, hvilken type data, der som minimum skal fremgå af LEI-koden. Det kan du læse mere om i denne artikel, ‘Hvad er en LEI-kode’. Her kan du også finde information om den 20-cifrede kode, som er en del af denne standard.

For at sikre, at selskabernes data altid er ajourførte, skal en LEI-kode fornyes en gang årligt, hvor alle data opdateres eller bekræftes. Det betyder, at selvom du f.eks. bestiller en 5-årig gyldighedsperiode på en LEI-kode via en registreringsagent, vil det stadig fremgå i GLEIFs database, at din LEI-kode udløber indenfor 1 år.

Du kan læse mere om de forskellige gyldighedsperioder her.

Registreringsagenterne er forpligtet til at opdatere dine data ifm. den årlige fornyelse af din LEI-kode hos GLIEF.

I Global FinReg har vi dog besluttet os for at gøre det løbende under hele din gyldighedsperiode. Det betyder, at vi sørger for, at dine data altid vil stå korrekt hos GLEIF. Dette eliminerer potentielle forsinkelser i dine finansielle transaktioner, hvis der fx sker ændringer iht. navnet på den juridiske enhed eller virksomhedsformen.


Du kan læse mere om vigtigheden af præcise LEI-kode data her.

Kundeservice

Vi er her for at hjælpe dig!