Det globale LEI-systemet

LEI-systemet er den globale standarden når det gjelder identifikasjon av juridiske enheter og deres økonomiske transaksjoner.

LEI-systemet er den globale standarden når det gjelder identifikasjon av juridiske enheter og deres økonomiske transaksjoner.

Tidligere har det vært både vanskelig og tidkrevende å identifisere og validere selskaper som handler på finansmarkedene. Men med LEI-systemet er det nå bygget en standard som gjør det mulig å verifisere alle juridiske personer gjennom globale LEI-koder.

Alle LEI-koder kan nås i et register på GLEIFs nettsider. Databasen er åpen og søkbar for alle, og du som bedrift kan dermed sikre deg at du vet nøyaktig hvem du har med å gjøre.Den globale LEI-kode DatabaseDet globale LEI-systemet opererer på fire nivåer

Det er fire grunnleggende organisatoriske konsepter som man bør kjenne til hvis man skal forstå det globale LEI-systemet.


GLEIF - 'Global Legal Entity Identifier Foundation'

GLEIF står for 'Global Legal Entity Identifier Foundation' og er organisasjonen bak LEI-systemet. Organisasjonen ble stiftet i 2014 og fikk i oppgave å implementere et globalt system som kunne brukes til å identifisere bevegelsene til juridiske personer i finansmarkedene.

GLEIF er en ideell organisasjon og har hovedkontor i Basel, Sveits. GLEIF står bak den globale databasen hvor alle LEI-koder kan søkes opp av publikum. GLEIFs indeks er den eneste offisielle databasen i verden som tilbyr en åpen og standardisert indeks for identifikasjon av juridiske personer som har en LEI-kode.


GLEIF formulerer selv sin visjon på nettsiden sin slik:

“The Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) enables smarter, less costly and more reliable decisions about who to do business with.”


På norsk oversettes dette til følgende:

"Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) muliggjør smartere, rimeligere og mer pålitelige beslutninger om hvem du skal gjøre forretninger med."


GLEIFs database oppdateres en gang daglig. Det betyr at du kan registrere deg og motta din LEI-kode i dag, og at den vil være synlig på GLEIFs nettsider i morgen kl. 15:00.


Du kan kjøpe, fornye eller flytte LEI-koden din hos Global FinReg.


LEI ROC - 'Regulatory Oversight Committee'

GLEIF er regulert av LEI ROC, som står for Regulatory Oversight Committee. LEI ROC består av en gruppe offentlige myndigheter fra hele verden. Deres oppgave er å kontrollere at GLEIF følger de retningslinjer og prinsipper som er etablert for systemet som helhet.

LEI ROC ble stiftet i januar 2013. Du kan lese mer om deres arbeid på deres hjemmeside www.leiroc.org.


LOU – 'Local Operating Units'

Local Operating Units (LOUs), som er de utstedende organisasjonene, opererer under GLEIF. LOU-ene må være sertifisert av GLEIF for å få lov til å utstede LEI-koder, og dermed oppfylle visse standarder i forhold til kvalitet og service. GLEIF validerer for eksempel hvor egnet organisasjonen er til å operere innenfor LEI-systemet.

Dersom du som organisasjon ønsker å opptre som LOU, må du gjennom et målrettet program ved GLEIF for å bli akkreditert som LEI-utsteder.

LOU-enes oppgave er å registrere, oppdatere og fornye LEI-koder i GLEIFs database. De fungerer som den primære organisasjonen for alle juridiske enheter som kreves for å ha en LEI-kode. LOUene blir fortløpende kvalitetskontrollert ved hjelp av datarapporter som leveres til GLEIF. Dette sikrer blant annet at kvaliteten på databehandlingen holder standarden.


LEI registreringsagenter

LOU-ene samarbeider med LEI-registreringsagenter, som er kategorien Global FinReg tilhører.

Du kontakter vanligvis en registreringsagent hvis du vil ha en LEI-kode. Registreringsagentene hjelper alle juridiske personer, som selskaper, foretak, stiftelser, legater osv., med å søke om LEI-koder – samt å vedlikeholde, vedlikeholde og fornye dem.

Registreringsagentenes viktigste rolle er å sørge for at virksomhetenes ønsker imøtekommes av LOU-ene, samt å gjøre prosessen så enkel og nøyaktig som mulig for rettssubjektene. Dette gjøres ved å sikre en god og brukervennlig plattform, legge til rette for sikker betaling, og gi tydelig kommunikasjon og god kundeservice, samt bidra til å validere all nødvendig informasjon for å lage en ny LEI.Det globale LEI SystemISO - International Organization for Standardization

For å sikre at LEI-systemet alltid møter brukernes krav og samtidig fortsetter å utvikles, har GLEIF samlet interessenter fra ulike markedssegmenter som kontinuerlig bidrar med informasjon fra markedet.


LEI-systemet er basert på ISO 17442-standarden, med fire underliggende nøkkelprinsipper:

· Det er en global standard

· Hver juridisk enhet kan maksimalt tildeles én unik identifikasjonskode

· Koden støttes av data av høy kvalitet

· Systemet er åpent for publikum og tilgjengelig for alle, og gratis å brukeLEI-kodens opbygningISO 17442-standarden sier også hvilken type data som minimum skal fremgå av LEI-koden. Du kan lese mer om dette i denne artikkelen, 'Hva er en LEI-kode'. Her kan du også finne informasjon om den 20-sifrede koden som er en del av denne standarden.

For å sikre at virksomhetenes data alltid er oppdatert, må en LEI-kode fornyes en gang i året, hvor alle data oppdateres eller bekreftes. Det betyr at selv om du f.eks. bestiller en 5-års gyldighetsperiode på en LEI-kode via en registreringsagent, vil det fortsatt fremgå av GLEIFs database at din LEI-kode utløper innen 1 år.

Du kan lese mer om de ulike gyldighetsperiodene her.

Registreringsagentene er forpliktet til å oppdatere dine data vedr den årlige fornyelsen av LEI-koden din hos GLIEF.

I Global FinReg har vi imidlertid bestemt oss for å gjøre dette kontinuerlig gjennom hele gyldighetsperioden din. Dette betyr at vi sikrer at dine data alltid vil være korrekte hos GLEIF. Dette eliminerer potensielle forsinkelser i dine økonomiske transaksjoner hvis det for eksempel skjer endringer i navnet på den juridiske enheten eller forretningsformen.


Du kan lese mer om viktigheten av nøyaktige LEI-kodedata her.

Kundeservice

Vi er her for å hjelpe deg!