LEI-koder og anti-hvidvask (AML)

Hvordan kan LEI-systemet bruges i kampen mod hvidvaskning af penge?

Hvad er Anti Money Laundering (AML)?

Hvad er anti money laundering (på dansk anti-hvidvask)? Hvilken rolle spiller LEI-systemet i forhold til anti-hvidvask? Hvordan kan LEI-koder hjælpe virksomheder med at identificere og overvåge deres kunder? Her får du svarene på, hvordan LEI-systemet er med i kampen mod anti-hvidvask.

Hvad er AML?

Anti Money Laundering, som forkortes AML, er den engelske betegnelse for anti-hvidvask. I korte træk er det de love, reguleringer og procedurer som findes i hvidvaskloven. De er til for at forhindre hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

Hvidvask af penge indebærer, at man skjuler, hvor de penge, som er opnået på ulovlig vis, kommer fra. Det er det, vi kalder at gøre “sorte penge” lovlige, og det er det, der sker, når man får ulovlige penge ind, så de kan bruges i samfundet.

Anti-hvidvask direktiver: hvidvask-loven

Den danske hvidvasklov kommer fra en række EU-direktiver, som løbende bliver udformet. På nuværende tidspunkt findes der seks forskellige direktiver. De kaldes Anti Money Laundering, AML, 1-6. Det er finansielle virksomheder, advokater, revisorer, udlejere, etc., der er underlagt loven. Det er altså disse virksomheder, som skal kunne identificere og overvåge kunder, og eventuelt rapportere mistanke om hvidvask eller terror-finansiering.

AML compliance er derfor meget vigtig for disse virksomheder, fordi de skal leve op til alle de krav, der stilles. Mange virksomheder bruger AML specialister for at sikre, at de lever op til anti-hvidvask kravene. Kravene er til for at mindske risikoen i de virksomheder, som hyppigst bliver brugt til hvidvask eller finansiering af terror. På denne måde kan banker, og andre finansielle institutter, overvåge deres kunder og hurtigt rapportere, hvis der sker en mistænkelig handling. Virksomheder, der ikke overholder anti-hvidvask foranstaltninger, kan risikere at få bøder, blive nødt til at lukke driften, eller sågar risikere fængselsdomme for de ansvarlige personer.

AML kravene indebærer blandt andet, at finansielle virksomheder skal kunne identificere deres kunder og indsamle information om dem. De skal overvåge deres kunders overførsler og transaktioner. Hvis de opdager mistænkelige aktiviteter eller transaktioner, så skal de med det samme indsende en rapport. Der er især fokus på at kunne identificere de faktiske ejere af en virksomhed.

Hvordan kan LEI-systemet bruges mht. anti-hvidvask?

Virksomheder og andre juridiske enheder der handler med værdipapirer eller foretager andre finansielle transaktioner er lovpligtige til at have en LEI-kode. I forbindelse med anti-hvidvask kan LEI-systemet hjælpe med at identificere ejeren af virksomheden for den pågældende transaktion. Den globale identificeringskode giver entydigt svar på, hvem der er hvem, og hvem der ejer hvem, på de finansielle markeder. Ejerstrukturen for alle virksomheder, som har en LEI-kode, findes i den globale database hos GLEIF. Det er et åbent system, der skaber transparens og hjælper finansielle institutter med anti-hvidvask, idet det er nemt at finde oplysninger om virksomhedernes struktur, og dermed de reelle ejere.

LEI-koder er derfor en del af customer due diligence (CDD), som bruges til at beskrive den proces, som finansielle institutter benytter for at indhente og evaluere relevant information om deres kunder og potentielle nye kunder. Customer due diligence er en stor del af at opnå Know Your Customer (KYC) standarder, og er en vigtig del af anti-hvidvask. Her indhentes for eksempel informationer om kundens identitet, hvilke aktiviteter kunden er med i, samt kundens ricisi profil.

Det globale LEI-system

Derudover er LEI-systemet baseret på en global standard, ISO 17442, hvilket gør det nemt at identificere virksomheder på tværs af landegrænser. Det er den samme standard, og det samme format, for alle lande. Det betyder, at du, uanset hvilket land du opererer i, kan finde informationen i den samme database. Dette skaber en overskuelig proces, som i den grad er med til at øge gennemsigtigheden på de finansielle markeder.

LEI-systemet spiller således en stor rolle i specielt bankernes arbejde med at opfylde kravene i forhold til anti-hvidvask. GLEIF arbejder hele tiden på at optimere systemet og finde nye, bedre løsninger i kampen mod hvidvask af penge. Hvis du vil læse mere om GLEIFs arbejde indenfor dette område, så kan du gøre det på GLEIFs hjemmeside.

Kundeservice

Vi er her for at hjælpe dig!